DANI BUNJEVAČKE KULTURE ODRŽANI U BAJMAKU

 


DANI BUNJEVAČKE KULTURE ODRŽANI U BAJMAKU

│ Izvor: BMC │ Nedilja, 28.08.2022. │


 

Svake godine se u Bajmaku održavaje Dani bunjevačke kulture u okviru kojeg programa se svaki put premijerno prikaže film vezan za ličnosti, istorijske događaje, datume, vezane za kulturu i tradiciju bački Bunjevaca.

 DSC0760

Tako je bilo i ove godine, di je organizaciji BKC Bajmak u petak, 26. avgusta u prostorijama KPD „Jedinstvo – Egyseg“ u Bajmaku, di je premijerno prikazan film pod nazivom „Posijano najdragocinije sime je rič“ koji divani o životu i dilu počasnog građanina Varoši Subatice Marku Peiću.

Biografija Marka Peića

Rođen je u Ljutovu, 4. jula 1913. godine bio je književnik, pozorišni kritičar i onomastičar.

Osnovnu škulu je završio u Ljutovu, a potom se škuluje u Subatici di završava Građansku škulu i Državnu trgovačku akademiju. Piso je prozu (drame, komedije, satiru, novele) i pisme, a bio je i sakupljač narodni umotvorina, pisama, pripovidaka i novela. Bio je saradnik mnogi privredni i ekonomski časopisa. Subatički časopis „Privrednik“ je i uređivo jedno vrime. U okviru Društva ekonomista izdo je nikoliko monografski izdanja s temama vezanim za ekonomiju i statistiku Subatice. Objavio je knjigu „Hiljadu bećaraca“ 1943. godine. Pokrenio je 1933. godine zajedno sa Balintom Vujkovim i Blaškom Vojnić Hajdukom omladinski časopis za književnost i kulturu „ Bunjevačko kolo“. Piso je za „Hrvatsku riječ“ posli 1945. godine a posli prilazi u ekonomsku struku, bio je na mnogim rukovodećim mistima u privredi. Rukovodio je pozorišnim savitom u Narodnom pozorištu u Subatici di je napiso velik broj kritika, prikaza pozorišni pridstava, opera i opereta. U penziju odlazi 1973. i posvećiva vrime pisanju. Zajedno sa Grgom Bačlijom napiso je Rečnik bačkih Bunjevaca 1990. godine i onomastičko dilo Imenoslov bačkih Bunjevaca 1994. godine a „Narodne umotvorine bački Bunjevaca“ i „Poetsku slagalicu“ 1997. godine. Knjigu „Javorova smrt“ – ep u 21. pivanja prema motivima „Slave“ istorikog epa Blaška Rajića izdaje 1998. godine, dopunjeno izdanje „Bećarci“ 2001. godine. Bio je urednik privoda na srpski jezik knjige Bernarda Uyija „Istorija Šokaca, Bunjevaca i bosanskih Franjevaca“ a zajedno sa Lazarom Malagusrkim izdo je knjigu „Pisme i igre u narodnim običajima bački Bunjevaca“, 2001. godine. Nakon godinu dana zajedno sa Belom Tikvickim izdaje knjigu „Horske kompozije za muški hor“ – od narodni do operski arija sa muzikom. Poslidnja njegova knjiga pisama „Oscilacije života“ izdata je 2011. godine nakon njegove smrti.

 DSC0679

Bio je prvi pridsidnik reosnovane Bunjevačke matice od 1995. godine i njen počasni pridsidnik. Godine 2010. u okviru obilužavanja Dana Grada Subatice 1. septembra, izabran je za počasnog građanina Grada Subatice a preminio je misec dana nakon dobijanja ovog priznanja, 6. oktobra 2010. godine i saranjen je 8. oktobra 2010. godine.

 DSC0690

Film je obuhvatio bogatu radnu karijeru Marka Peića ko i njegov velik i neporocinjiv naučno-istraživački rad koji je doprino da danas Bunjevci imaje strandardizovan jezik koji je u službenoj upotribi ko četvrti jezik u Varoši Subatica. O filmu su divanili sam autor filma Branko Pokornić ko i sagovornici koji su kroz svoja svidočenja o saradnji sa Markom Peićom ko što su: Nikola Babić, podpridsidnik BNS, prof. dr Stojan Berber, Ivan Skenderović, Đurđica Skenderović, Kata Kuntić, pridsidnica odbora za kulturu BNS, dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsinica BNS, Emilija Matijević Marjanov, Zvonko Stantić.

U okviru ove večeri je ujedno promovisan i novi šesnaesti po redu Festivalski bilten bunjevački ila.

T. B.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE


 

 

 

PREMINIO SUBATIČKI BISKUP MONS. SLAVKO VEČERIN

 


IN MEMORIAM ( IZVOR: Subatička biskupija )

PREMINIO SUBATIČKI BISKUP MONS. SLAVKO VEČERIN

 

Subatička biskupija obavištava javnost da je subatički biskup mons. Slavko Večerin preminio u petak 26. avgusta u večernjim satima u Domu za smištaj odrasli i stariji osoba Zrenjaninske biskupije „Misericordia“ u Kikindi.

Mons.Slavko Vecerin

Nakon kratke i teške bolesti, okripljen svetim sakramentima, u 66. godini života, 40. godini svećeništva i 2. godini biskupstva biskup Večerin zemaljski je život zaminio vičnim. Subatička biskupija priporučuje svog preminulog pastira Božjem milosrđu, a ujedno potiče sve virnike da se pomole za pokoj njegove duše.

O datumu sarane pokojnog biskupa Večerina Subatička biskupija će javnost obavistiti blagovremeno.

Neka mu Gospodin udili pokoj vični!

 

 

 


 

 

ODRŽANA SLAMARSKO-LIKOVNA KOLONIJA „LEMEŠKA JESEN“ U LEMEŠU

 


ODRŽANA SLAMARSKO-LIKOVNA KOLONIJA „LEMEŠKA JESEN“ U LEMEŠU

│ Izvor: BMC│ Utorak, 23.08.2022. │


 

Osma po redu slamarsko-likovna kolonija „Lemeška jesen“ održana je u Lemešu od 20. - 21. avgusta, u organizaciji BKC „Lemeški Bunjevci“ iz Lemeša. Na početku samog otvaranja svim prisutnima se obratio Stipan Budimčević, pridsidnik BKC „Lemeški Bunjevci“ iz Lemeša koji je istako značaj održavanja ovaki kolonija u njihovom mistu.

Lemes 234

Ova slamarsko-likovna kolonija je još jedna manifestacija u okviru programa obilužavanja jednog od bunjevački nacionalni praznika „Dana Dužijance 2022.“

Kolonija je obuhvatila rad sa slamarima koji su izrađivači slika i predmeta od slame ko i slikare koji su oslikavali slike u raznim tehnikama: ulje, akril, pastel...

Lemes 220

Dica koja su učestvovala su dica koja su u pridhodnom periodu radila kroz slamarske radionice, pa su po prvi put imali prilike učestvovat na ovoj koloniji. Ovakve kolonije služe upravo i mladima koji nemaju priviše prilike da se upoznaju sa raznim tehnikama rada, kako sa slamom, a tako i vezano za slikarstvo da upoznaju nove tehnike rada, ljude i da usavršavaje svoj rad.

Med prisutnim zvanicama bili su pridsinik IO BNS Branko Pokornić, direktor BMC Mirko Bajić ko i pridstavnici bunjevački ustanova i udruženja.

Lemes 253

Slikari koji su bili učesnici ove kolonije su Milorad Konjević, Ivan Šarčević Šarac, Lana Čemerlić, Svetlana Zarić i Svetlana Manojlović a slamari: Marija Cerna, Marija Beretić, Marija Antal, Olga Kiš, Miljana Maluckov, Anamarija Krunc, Zorica Krunc, Adriana Ivković Ivandekić, Lena Crnković i Kata Kumer. Ova menifestacija je podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, Ministarstva za kulturu, BNS i UK „Centar za kulturu Bunjevaca“.

T. B.

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE