Održani sastanci Odbora za kulturu Bunjevačkog nacionalnog savita


Održani sastanci Odbora za kulturu Bunjevačkog nacionalnog savita

│ Izvor: BMC │ Petak, 15.01.2021. │


 

U okviru zacrtanog plana i programa rada Obora za kulturu BNS u ponediljak, 11. januara, održana su dva sastanka. Prvi sastanak je bio vezan za imenovanje radnog tima za zaštitu kulturni dobara Bunjevaca, kojeg čine članovi iz Subotice i Sombora, di je bilo riči oko izrade pridloga dokumenata „Kulturni dobara Bunjevaca“.

Odbor-01

Raspravljalo se o tom, šta mož da uđe na listu kulturni dobara Bunjevaca što bi išlo ko prilog Bunjevačkom nacionalnom savitu na usvajanje a odnosi se na kulturna dobra Bunjevaca.

Članovi novoimenovanog tima za zaštitu kulturni dobara Bunjevaca su:

- dr Suzana Kujundžić Ostojić
- Nikola Babić
- Kata Kuntić
- Tamara Babić
- Mijo Mandić
- Ružica Parčetić
- Antun Petrović

Odbor-02

Drugi sastanak je bio vezan za proširenu sidnicu Odbora za kulturu BNS di je tema sastanka bila analiza stanja u kulturi Bunjevaca za 2020/2021. godinu, di su se prisutnima obratile pridsidnica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić i pridsidnica Odbora za kulturu BNS Kata Kuntić.

Na sastanku su prisustvovali pridsidnici bunjevački kulturni ustanova, centra i udruženja koji su izneli svoje izveštaje o realizaciji programa i projekata iz 2020. godine ko i planove na koji način će realizovati svoje manifestacije u 2021. godinu s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u našoj zemlji.

 


 

 

Vrime darivanja


Vrime darivanja

│ Srida, 23.12.2020. │


IMG 4632

U vrime darivanja u kancelariju Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine stigle su brojne čestitke, a centralno misto zauzeće svakako ona koju potpisiva Aleksandar Vučić, pridsidnik Republike Srbije.

IMG 4634

IMG 4635

Nuz čestitku i poklon, puno je i srce nuz saznanje kako Bunjevci nisu zaboravljeni od strane države koju oduvik smatraje ko matičnu, a u čijem su stvaranju i učestvovali.

 


VIDEO PRILOG: BMC


 

 

Uspišno završen projekat „Mladi Bunjevci u Somboru“


Uspišno završen projekat „Mladi Bunjevci u Somboru“

│ Izvor: BMC Sombor │ Petak, 18.12.2020. │


U petak 11. decembra 2020. godine, uspišno je završen prijekat „Mladi Bunjevci u Somboru“ podržan od strane grada Sombora. Tokom nikoliko miseci, učesnici projekta radili su na usavršavanju kroz pisane medije i video zapise.

DSC08737

Na samom kraju projekta zajedničkim zalaganjom, mladi novinari snimili su emisiju „Znameniti Bunjevci u Somboru“ di su pridstavljena tri značajna Bunjevca iz ove varoši, koji su svojim radom dali značajan pečat u istoriji i kulturi Sombora.

Martina Dujmović, Martina Marton i Luka Bošnjak su dio ovog projekta zajedno sa Ružicom Parčetić koja je nuz instrukcije uspišno vodila mlade novinare kroz sve oblike novinarstva.

DSC08735

Pridsidnica Bunjevačkog media centra – Sombor, Stanislava Lutkić ko rukovodioc projekta, isktakla je zadovoljstvo o postignutoj realizaciji i ostvarenim ciljovima, nuz probleme i poteškoće koje su zadesile kako druga udruženja tako i cili svit.

Tokom projekta, mladi novinari Bunjevačkog media centra u Somboru, došli su do novi ideja koje planiraju da realizuju tokom sledeće godine. Nuz poteškoće tokom ove godine i vandredni situacija, mladi novinari uspili su da se izbore i nauče tušta o novinarstvu ko i da uspišno sprovedu projekat do kraja.

 


FOTOGRAFIJE


VIDEO PRILOG: BMC SOMBOR