Saopštenja i konferencije

 


Saopštenje za javnost pridsidnice BNS

│ Izvor: NSBNM │ Utorak, 17.03.2020. │


 

Grb BNSPoštivani Bunjevci i Bunjevke,

Zbog virusa korone i uvedenog vanrednog stanja u Republiki Srbiji, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine radiće u smanjenom obimu, a u skladu s proglašenim mirama.

Sidnice nacionalnog savita održavaće se elektronski, sidnice Izvršnog odbora, ko i odbori za: kulturu, obavištavanje, obrazovanje i službenu upotribu jezika i pisma, a sve po potribi. Otkazane su sve uskršnje izložbe i priredbe, ko i druga kulturna dešavanja u našoj zajednici.

Bunjevačka udruženja i institucije će takođe radit u skladu sa mirama koje su donete na nivou države.

Nastava izbornog predmeta „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ u smanjenom obliku odvijaće se priko emisije „Spektar“ svake nedilje od 17:30 do 18 sati. Emisiju možete gledat i odloženo na http://media.rtv.rs/ostalo/spektar/55017

Osim tog, na sajtu www.bunjevci.net , a u odiljku obrazovanje, biće metnut nastavni program prigodan uskršnjim praznicima koji nam slide. Koji učenici mogu kod kuće obradit sami el u saradnji sa svojim pridavačima, priko kompjutera, Vibera...

Takođe, na sajtu će, ko i uvik do sad bit metnut broj dičijeg lista „Tandrčak“, koji će pomoć u ovoj nastavi na daljinu.

Broj telefona kancelarije je 060 759 00 04 koji će bit u funkciji svakog radnog dana od 815 sati.

Mail adresa na koju nam možete pisat: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Želim nam svima da ovo stanje prođe što brže, brezbolnije i da se zajedničkim snagama nastavimo starat o svojoj zajednici.

 

Pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine

dr Suzana Kujundžić Ostojić

 


 

│ Izvor: MEDIJA-CENTAR, GRAD SUBOTICA │ Ponediljak, 16.03.2020. │


GRAD SUBOTICA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Grad Subotica logoPoštovani sugrađani,

Postupajući po Naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije br. II-06-28/2020 od 16. marta tekuće godine, Gradska uprava donela je Odluku broj IV-56-2/2020, o formiranju Pozivnog centra Gradske uprave Grada Subotice.

Tim aktom uspostavlja se poseban telefonski kontakt centar na broju 024/636-136, koji će biti svima dostupan, svakog dana, od 08:00 do 20:00 časova, počevši od danas, 16. marta 2020. godine. Takođe je otvorena i adresa elektronske pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli na koju se građani mogu obratiti elektronskim putem.

Primarna svrha ovog kontakt centra jeste evidentiranje potreba sugrađana, koji imaju 65 i više godina života. Nakon prijema informacije o potrebama i pribavljanja osnovnih podataka o licu koje se obratilo za pomoć, Gradska uprava će učiniti sve što je u njenoj moći da, uz pomoć volontera Crvenog krsta i koristeći svoje sopstvene kapacitete, obezbedi dopremanje hrane, lekova i pružanje lekarske pomoći, na kućnim adresama starijih sugrađana.

Kontakt centar će takođe pružati osnovne informacije o posebnim merama koje su na snazi tokom vanrednog stanja.

Molimo da se, za pomoć preko ovog kontakt centra, obraćaju oni naši sugrađani, stariji od 65 godina, koji nemaju drugi načina da dođu do hrane, lekova ili lekarskog pregleda. Svi koji imaju mogućnost da ispune ove potrebe svojih najbližih, svojih prijatelja i komšija, to treba i da učine. Jedino tako ćemo omogućiti da pomoć dođe do onih koji su najugroženiji.

Molimo takođe da se građani, za hitnu medicinsku pomoć, obraćaju isključivo Službi hitne pomoći, na broj 194.

Gradska uprava garantuje puno angažovanje svih kapaciteta i evidentiranje svih potreba na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.

Brzina i opseg ispunjenja pristiglih zahteva i realizacije pomoći zavisiće od mogućnosti, kako institucija Grada, tako i Crvenog krsta i drugih organizacija i pojedinaca uključenih u upravljanje vanrednom situacijom u zemlji.

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Marija Ušumović Davčik
master pravnik

 

GRAD SOMBOR

Telefonski broj (Call centra) za pomoć građanima starijim od 60 godina života koji nisu u mogućnosti da nabave osnovne životne namirnice i lekove, broj telefona je: 060/505 39 34

 

 

 
 

│ Izvor: SBB │ Ponediljak, 16.03.2020. │


SAOPŠTENJE SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA

IMG 8469

Zbog okolnosti nastalih proglašenjem vanrednog stanja, Savez bačkih Bunjevaca obustavlja sve aktivnosti na prikupljanju i overi potpisa podrške za liste, kako za lokalne izbore u Subotici i Somboru, tako i za listu za Skupštinu AP Vojvodine.

Zdravlje ljudi važnije nam je od političke pozicije.

Zahtevamo od nadležnih organa da proglase odlaganje izbora na svim nivoima i da, kada se za to stvore uslovi, obezbede dalju normalnu izbornu proceduru pod jednakim uslovima za sve učesnike u izborima.

Predlažemo i da se razmotri mogućnost da se za ove izbore, tumačenjem proglasi, da se za liste registrovanih političkih stranaka i njihovih koalicija, zbog nastalih vanrednih okolnosti, potpisi podrške ne overavaju pojedinačno kod javnih beležnika, nego da zastupnik političke stranke koja učestvuje u izborima svojim overenim potpisom, pod punom krivičnom odgovornošću garantuje verodostojnost svakog pojedinačnog potpisa podrške birača počev od dana proglašenja vanrednog stanja.

Ovo predlažemo iz razloga što će sasvim izvesno i nakon okončanja vanrednog stanja i ponovnog otpočinjanja izbornih radnji, ostati strah, naročito kod starijih građana i postupak overe potpisa podrške bio bi i dalje ugrožen, čime bi posebno male stranke nacionalnih manjina kao što je naša, bile onemogućene da na izborima učestvuju .

Subotica, 16.03.2020. godine

Predsednik SBB

Mirko Bajić