Saopštenja i konferencije

Savez bačkih Bunjevaca

Saopštenje

Utorak, 21.06.2016. 14:15

Pozdravljamo potpisivanje Deklaracije o unapređenju odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Deklaracija je dokaz ispravnosti politike koju vodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka.

SBB  logo   Činjenica da se pitanja prava nacionalnih manjina – srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i hrvatske manjine u Republici Srbiji, u Deklaraciji vezuju za bilaterarni sporazum iz 2004. i Okvirnu konvenciju Saveta Evrope iz 1994. godine, konačno otklanja sve insinuacije i osporavanje prava Bunjevcima na autohtonost. Na osnovu ovih dokumenata ne postoji ni jedan osnov da se Bunjevcima osporava pravo na lično izjašnjenje o svojoj nacionalnoj pripadnosti i mi očekujemo da se to ubuduće poštuje.

   Pozdravljamo iskazana nastojanja da se hrvatskoj manjini pomogne, naročito u oblasti informisanja i kulture, ali istovremeno ukazujemo da je neophodno da se organi Republike Srbije, AP Vojvodine i lokalnih samouprava, na potpuno isti način odnose prema svim nacionalnim manjinama. Treba obezbediti sredstva za „Hrvatsku riječ“, ali na istim principima treba obezbediti sredstva i za „Magyar szó“, „Hét nap“, „Libertatea“, „Ruske slovo“, „Bunjevačke novine“... , odnosno pisane medije svih nacionalnih manjina. Drugim rečima, Republika Srbija, na svim nivoima vlasti, mora voditi ujednačenu politiku prema ostvarivanju prava svih nacionalnih manjina, pri čemu ne može posebno izdvajati ili favorizovati bilo koju nacionalnu manjinu, pa ni hrvatsku.

   Istovremeno, ukazujemo na licemeran stav Tomislava Žigmanova predsednika DSHV, koji je stao iza leđa Aleksandra Vučića sa zahtevima za rešavanje problema hrvatske manjine, a na izborima je išao protiv politike koju vodi Srpska napredna stranka, napadajući tu politiku na najvulgarniji način. Treba pitati Tomislava Žigmanova zašto nije probleme hrvatske manjine rešavao sa svojim prijateljima, Borisom Tadićem, Bojanom Pajtićem i Demokratskom strankom, dok je sa njima više od decenije bio zajedno u vlasti, a sa kojima je i danas u političkom zagrljaju. 

 

 

Konferencija za novinare SBB

Srida, 01.06.2016. 12:45

Na konferenciji za novinare održanoj u sridu, 1. juna je izneto da Savez bačkih Bunjevaca bezrezervno podržava politiku Srpske napredne stranke.

Na pokrajinskom nivou Savez bačkih Bunjevaca je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom i ključni cilj u Skupštini Vojvodine im je formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini.

b04

Na lokalu u Subotici, Savez bačkih Bunjevaca je u vlasti sa Srpskom naprednom strankom i Savezom vojvođanskih Mađara. Ključni cilj u gradu Subotica im je da bunjevačka zajednica bude ravnopravna sa drugima u ostvarivanju prava, i da se odnos lokalne samouprave prema bunjevačkoj zajednici ostvaruje priko Nacionalnog savita.

Video snimak cile konferencije možte pogledat ovde.

Izvor: Bunjevački media centar

 

 

FOTO ALBUM

Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

SAOPŠTENJE SBB

Politička šteta koju nanosi Ivan Sedlak bunjevačkoj zajednici, nemerljiva je

Nije prvi put da ukazujemo na neprihvatljivo delovanje rukovodstva Bunjevačke matice

Utorak, 10.05.2016. 17:15

Bunjevačka matica dovedena je do potpunog rasula u finansijskom i funkcionalnom pogledu i to se dalje ne može tolerisati.

Sva ukazivanja na posledice koje mogu nastati, i sugestije koje su od strane Nacionalnog saveta u više navrata upućivane rukovodstvu Bunjevačke matice, ignorisane su.

SBB logo

Vrhunac neodgovornosti je rasprodaja slika, kulturnih dobara dobijenih kao poklon, za namirenje dugova očigledno nastalih nenamenskim trošenjem novca dobijenih za projekte.

Bunjevačka matica, koja je osnovana kao društvena organizacija od značaja za bunjevačku zajednicu, umesto da nakon donošenja zakona o Nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Republici Srbiji bude uvedena u Registar kao Ustanova pod okriljem Nacionalnog saveta, izmenom Statuta pretvorena je u obično udruženje građana, kojim manipuliše Ivan Sedlak i par ljudi oko njega.

Zahtevamo da Nacionalni savet odmah uputi predlog Skupštini Bunjevačke matice da donese odluku o reorganizaciji Bunjevačke matice u Ustanovu pod okriljem Nacionalnog saveta u skladu sa Zakonom o kulturi, a koja bi se bavila naukom, istraživačkim radom, književnim stvaralaštvom i zaštitom kulturnog nasleđa Bunjevaca.

Podrška i pomoć kojom je Ivan Sedlak doprineo da Žužana Stevanović, član Vojvođanske partije, bude izabrana u Skupštinu grada Subotice, (intervju suboticainfo čet, 10.03.2016) , čiji predsednik Aleksandar Odžić je u predizbornoj kampanji izjavio: „Vojvođani su najveće žrtve Vučićevog režima“ i čiji program je: „Vojvodina Republika“, (www.vojvodjanskapartija.org.rs ), pokazuje pravo lice Ivana Sedlaka.

Savez bačkih Bunjevaca se od takvog delovanja javno ograđuje.

Ono što nas dodatno čudi je da istaknuti članovi SNS, bliski Ivanu Sedlaku, nisu sprečili i ne sprečavaju takve aktivnosti u Bunjevačkoj matici.

PREDSEDNIK SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA

               MIRKO BAJIĆ                          

 

 
Još članaka...