Saopštenja i konferencije

Izbori

I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov

IMG 6282 

   P eta lista koju je Republička izborna komisija proglasila za izbore članova Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine odnosi se na listu I Bunjevci su građani Srbije, čiji je nosilac Mirjana Savanov. Pridlagač liste je Bunjevački kulturni centar „Tavankut”, a listu podržava Udruženje za očuvanje bunjevačke kulture i tradicije takođe iz Tavankuta. Lista broji 19 kandidata, od koji je 11 žena. Najmlađi član ima 22 godine, a prosik godina je 40.

   Lista je javnosti prdstavljena u petak, 12. septembra. Tom prilikom nosilac liste Mirjana Savanov, istakla je kako je jedan od prioritetni zadataka liste pitanje obrazovanja i njegovog uvođenja za dicu pridškulskog uzrasta i sridnje škule, organizovanje niza edukativni sadržaja, te nastavak rada na udžbenicima.

   Velibor Mačković je kazo kako je osnivanje Zavoda za kulturu Bunjevaca prioritet u oblasti kulture, dok je Stevan Rajnović divanio o informisanju. Tom prilikom on je kazo da dešavanja iz bunjevačke zajednice moraje bit zastupljene i u drugim medijima, pored bunjevački. Izmed ostalog, lista je prid sebe metnila i zadatak transparetnog rada budućeg saziva Bunjevačkog nacioanlnog savita u svim oblastima za koje je zadužen.

S. N.

 

Lista kandidata

 

PROGRAM RADA

Predstojeći izbori za bunjevački Nacionalni savet su od velikog značaja za unapređivanja rada bunjevačke zajednice u sve četiri oblasti koje su u nadležnosti nacionalnog saveta, a to su obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma. Od osnivanja prvog bunjevačkog Nacionalnog saveta do danas bilo je uključeno mnogo ljudi koji su želeli da unaprede jednu od ove četiri oblasti. Međutim, u periodu od jedanaest godina koliko postoji naš nacionalni savet , pokazalo se koji su to ljudi i timovi koji mogu svojim radom i zalaganjem da daju veliki doprinos u svakoj od ove četiri oblasti. Činjenica je i polako shvatamo da ne može svako svašta raditi, već treba za određene delatnosti angažovati ljude koji će dati maksimalan doprinos u afirmisanju i napredovanju bunjevačke zajednice za određenu oblast. Ako se u narednom periodu budemo dobro kadrovski organizovali, rad nacionalnog saveta biće u stalnom usponu i doprineće uspešnoj afirmaciji bunjevačke zajednice na svim poljima.

Za budući saziv nacionalnog saveta veoma je bitno da nema uplitanja politike i političkih lidera i personalne afirmacije. Važno je da radimo i delujemo profesionalno i stručno i tako će kvalitet doći do izražaja u svakoj oblasti. Kvalitet u radu nacionalnog saveta doprineće uspešnoj afirmaciji Bunjevaca u svim društvenim segmentima. Na taj način će se kod Bunjevaca učvršćivati nacionalna svest i podiće se nivo nacionalnog izjašnjavanja. To je put da nam se pridruže i mladi, obrazovani i uticajni ljudi iz bunjevačke zajednice koji će biti spremni iznosit svoje stavove i svoje nacionalno poreklo, a na korist bunjevačke zajednice. Jačanje solidarnosti i međusobnog uvažavanja i razvijanje pozitivnog dijaloga kako među pojedincima tako i među instituacijama i na taj način ćemo motivisati mlade da se angažuju u bunjevačkoj zajednici.

Za bunjevačku zajednicu je velikog značaja uspostavljanje dijaloga sa katoličkom crkvom.

Moramo biti spremni da svako od nas svojom strukom odgovori na izazove u svim oblastima i na taj način ćemo obezbediti da Bunjevci budu ravnopravno tretirani kao svi građani Republike Srbije.

Moramo sarađivati sa svim nacionalnim zajednicama sa kojima živimo na ovim prostorima uz međusobno uvažavanje.

Zadaci za koje će se zalagati naša lista u novom sazivu BNS-a su:

 

U obrazovanju:

 - angažovanje profesionalnog lica zaduženog za oblast obrazovanja u BNS-u;

 - rešavanje statusa izbornog predmeta maternjeg jezika u nastavi;

 - uvođenje aktivnosti kojima će se realizovati bunjevački govor kultura i tradicija u predškolskim ustanovama;

 - uvođenje aktivnosti ili sekcija u srednjim školama kojima će se nastaviti dalje negovanje i proučavanje bunjevačkog govora, kulture i tradicije;

 - obezbeđivanje udžbenika od 3. do 8 razreda osnovne škole za izborni predmet „Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture“;

 - organizovanje dečjih pozorišnih predstava na bunjevačkom;

 - dalja edukacija predavača bunjevačkog govora organizovanjem akreditovanih seminara;

 - definisanje i objavljivanje akreditovanog seminara u Katalogu seminara za osnovnu školu u nadležnosti BNS–a u saradnji sa stručnim društvima;

 - dalja saradnja sa svim relevantinim obrazovnim institucijama od lokalnog  do državnog nivoa;

 - dalje organizovanje istraživanja bunjevačkog govora i običaja na terenu u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom sadu i Balkanološkim institutom u Beogradu;

 - razvijanje i negovanje saradnje sa Pedagoškim fakultetom u Somboru;

 - uključivanje srednjoškolaca u istraživački rad bunjevačkog kulturnog nasleđa;

 - organizovanje dečjih manifestacija;

 - podsticanje talentovane dece, razvijanje stvaralaštva i kreativnosti;

 - saradnja sa svim bunjevačkim institucijama u cilju unapređivanja obrazovanja;

 - uključivanje dece u kulturne manifestacije bunjevačke zajednice;

 U kulturi:

 - formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca;

 - vraćanje „Dužijance“ kao bunjevačkog običaja i brenda Grada Subotice pod okrilje bunjevačke zajednice;

 - podsticanje i edukacija mladih u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

 - određivanje prioritetnih programa, projekata i strateških zadataka koji su od nacionalnog značaja za bunjevačku zajednicu;

 - unapređivanje kulturnog stvaralaštva Bunjevaca, rada bunjevačkih kulturnih institucija i izdavaštva u oblasti kulture;

 - afirmacija muzičkog i kulturno-umetničkog stvaralaštva Bunjevaca;

 - transparentnost, otvorenost i dostupnost kulturnih sadržaja bunjevačkoj zajednici i zainteresovanim sugrađanima;

 - dalje podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva i očuvanje bunjevačkog kulturnog i istorijskog nasleđa;

 - stvaranje mogućnosti za usklađen i ravnomeran kulturni razvoj bunjevačke zajednice;

 - organizovanje istraživanja i sprovođenje zaštite i korišćenja kulturnih dobara koja su od posebnog značaja za Bunjevce;

 - predstavljanje bunjevačkog kulturnog nasleđa podsticanjem kulturne saradnje u Republici Srbiji i inostranstvu;

 - organizovanje naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

 - obavezno uvođenje planiranje potreba kadrova u kulturi, njihove edukacije i profesionalno usavršavanje u bunjevačkim institucijama;

 - izrada kalendara bunjevačkih kulturnih dešavanja i donošenje kriterijuma po kojima će se vrednovati projekti bunjevačkih udruženja;

U informisanju:

 - dalje negovanje i korišćenje svega pozitnog što je do sada urađeno na polju informisanja i istovremeno otklanjanje postojećih nedostataka;

 - uvođenje putem interneta radio emisija na bunjevačkom u trajanju 24 sata (pilot emisija) i obezbeđivanje kompletnog informisanja bunjevačke zajednice;

 - uzimajući novi zakon o informisanju trudićemo se da očuvamo stečena prava u oblasti informisanja na bunjevačkom.;

 - praćenje novih zakona i savremenih trendova informisanja nacionalnih manjina, a sve najbolje primenjivati u informisanju bunjevačke zajednice;

 - zalaganje za transparentnost rada BNS–a putem objavljivanja izvoda iz zapisnika sa sednica na zvaničnom sajtu Bunjevaca;

 - obezbeđivanje praćenja digitalnih časova bunjevačkog na bunjevačkom sajtu;

 - edukovanje mladih u oblasti informisanja.

Službena upotreba jezika i pisma:

 - dalja realizacija aktivnosti koje će doprineti standardizaciji bunjevačkog govora;

 - saradnja sa relevantim institucijama koje će pomoći našoj zajednici za unapređivanja bunjevačkog govora u bunjevački jezik.

Namera naše liste je da uđemo u budući saziv BNS–a sa što više stručnih, vrednih i odgovornih ljudi koji su spremni preuzeti na sebe odgovorne zadatke i uraditi ih kvalitetno. Tako ćemo otkloniti opasnost da neko zaustavi Bunjevce na putu uspeha koji će biti na korist društva bunjevačke zajednice, i svih onih koji budu sarađivali sa nama.

Cilj našeg programa je  da postignemo da u budućem sazivu BNS–a nema političkih nadmetanja i delovanja koji će ugroziti opstanak nacionalnog saveta Bunjevaca.

 Moramo raditi profesionalno i odgovorno u skladu sa zakonom, a na korist bunjevačke zajednice.

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

Izbori za Nacionalni savit BNM

Bunjevačka matica – Marko Marjanušić

IMG 6241 

   Republička izborna komisija proglasila je još jednu listu za izbore članova za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, a pod rednim brojom četri nalazi se lista "Bunjevačka matica – Marko Marjanušić", koju čini 19 kandidata, od koji je 6 žena.

   Tim povodom u četvrtak, 11. Septembra, održana je konferencija za novinare, na kojoj je o osnovama Platforme prid izbore divanio Ivan Sedlak, pridsidnik Bunjevačke matice, u ime pridlagača.

   Tom prilikom istaknuto je kako je jedan od prioriteta privođenje kraju poslova oko standardizacije bunjevačkog jezika, da je neophodno definisanje strategije u kulturi, razvijanje informisanja, funkcionisanje Nacionalnog savita Bunjevaca bez uplitanja politike, te otvaranje dijaloga s katoličkom crkvom.

   Nosilac liste, Marko Marjanušić, pridočio je dosadašnji rad ove institucije i naglasio njezinu otvorenost prema svakom ko ima sličan program.

   Mijo Mandić, jedan od kandidata na listi, divanio je u pravcu važnosti BNS i drugi institucija u borbi protiv asimilacije, dok je Tamara Babić istakla neophodnost afirmacije mladi ljudi.

 

Lista kandidata

 

Platforma Bunjevačke matice u izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

   Bunjevačka matica smatra da je jedan od  najvažniji prioriteta  u novom nacionalnom savitu da se privedu kraju poslovi oko standardizacije bunjevačkog jezika. Svi problemi koji se javljaju u oblasti službene upotribe jezika, obrazovanja i informisanja vezani su za status jezika.

   U oblasti kulture nedostaje strategija, o kojoj se stalno govori a nije postojo interes da se stvarno donese, jel bi se onda stvarno videlo ko se sa čim i na koji način bavi i kako se novci troše.

   U oblasti informisanja, triba izić iz šablona, u kojem se nalazimo. Nema novi ideja,rubrika novog i savrimenijeg pristupa značajnim temama, a valjda smo se se u međuvrimenu razvijali, pa i informisanje triba tome prilagoditi, ko i vrimenu u kome funkcionišemo.

   U obrazovanju mora bit više zastupljena naša istorija i upoznavanje dice sa autohtonom teorijom o poriklu Bunjevaca, naravno, na nivou prilagođenom njihovom uzrastu.

   Matica će sve učiniti, ukoliko naša lista dobije povirenje birača, da se ostvari jedinstvo u funkcionisanju Nacionalnog savita i to prvenstveno na osnovu   nacionalnih interesa. Uplitanje političkih, lični i grupni interesa u funkcionisanje Savita dovelo je do podela i uvođenja Privremenog organa upravljanja u oba saziva, što je usporilo rešavanje ključnih pitanja za naš narod.

   Odnos između Savita, Matice i drugi kulturni društava mora se odvijati u najtešnjoj saradnji i da svako radi poslove koje su mu Zakonom i statutom  povereni. Svaki sukob i pokušaj disciplinovanja bilo kojeg subjekta u zajedničkom radu ne doprinosi neophodno potribnom jedinstvu. Mora se svatiti i poštovati i nevladin sektor u ostvarivanju naši prava.

   Status niti osnivači Matice ne mogu se menjati brez procedure predviđene u statutu Matice i sama najava takvi namera ne doprinosi   jedinstvu.       

   Mora se otvorit  dijalog sa sveštenstvom naše  Katoličke crkve u sridinama di žive Bunjevci , koji su inače u većini pripadnici  katoličke vire, u cilju da se obezbede povrimene pridike na bunjevačkom jeziku i sprovedu verski obredi po zahtevu pojedinaca na našem jeziku. Smatramo da tu nepostoje administrativne niti neke druge prepreke, jel postoje molitvenici na ikavici. Da se ovo pitanje reši smatramo da je u interesu  našeg naroda i naše crkve.

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

 

SBB

Pritnje upućene povodom udžbenika

IMG 6220 

 

   Mirko Bajić, predsednik Saveza bačkih Bunjevaca obavestio je javnost putem konferencije za štampu, održane 11. septembra, da je na ličnu internet poštu dobio priteće pismo:

dabogda vas Srbi poklali......

..vidim vašo cigansko lice na hrvatskim televizijama povodom Nikolićeva udžbeničkih "poklona" i mogu vam samo poželjeti kada svoj izdajnički cilj postignete, a to je da hrvatski element u Srbiji istrijebite, i da budete Bunjevci-katolici, da vas Srbi poklaju a to će napraviti kad-tad.

Stoko izdajnička, dabogda se pokolj dogodio što prije.....mislite ciganine da će vas Srbi tolerirati, hahaha, smrt, smrt je ono što vas čeka...

Mila Perković, Hrvatica iz RH

 

   U svom izlaganju Bajić je istakao da na provokacije i pritnje neće reagovati, nego da je stav SBB-a da se mora uspostaviti saradnja izmed nacionalni zajednica i dodo da zahtiva da nadležni organi ispitaje odkaleg je pritnja poslata i da se priduzmu odgovarajuće mire u zaštiti prava Bunjevaca na slobodno nacionalno izjašnjavanje.

   Dragan Kopunović, član pridsidništva SBB-a, al i sedam godina pridavač bunjevačkog govora sa elementima nacionalne kulture, istako je da je put do udžbenika, štampani za potribu ovog predmeta, bio zdravo težak. O još uvik aktuelnim kritikama upućenim na račun gesta Tomislava Nikolića i činjenicu da su udžbenici dilom štampani na ćiriličnom pismu, kazo kako su te kritike neosnovane.

 Opširnije na sajtu sbb.org.rs.

 

 
 
Još članaka...