Saopštenja i konferencije

 


Saopštenje Saveza bačkih Bunjevaca

│ Izvor: SBB │ Nedilja, 26.04.2020. │


 

SBB  logo Zbog prisutne pandemije Korona virusa, proglašenjem vanrednog stanja obustavljene su sve izborne aktivnosti, pa i prikupljanje i overa potpisa podrške za liste. Sasvim je izvesno da će po ukidanju vanrednog stanja, izborne aktivnosti biti nastavljene sredinom maja.

Sigurni smo da neće biti problema da se postigne sporazum oko načina izborne kampanje tako da se kampanja prilagodi uslovima, ali ostaje ogroman i nepremostiv problem, naročito za političke stranke koje pretežno deluju na lokalu kao što je Savez bačkih Bunjevaca, a to je overa potpisa podrške za liste kod javnih beležnika.

Ovaj problem biće naročito izražen za lokalne izbore, jer se moraju overavati hiljade potpisa širom Srbije u uslovima kada će nakon ukidanja vanrednog stanja sasvim izvesno ostati neke mere u opticaju, a ostaće i strah, naročito kod starijih birača, čime će biti ugrožen izborni nastup, posebno na lokalnim izborima, mnogih političkih stranaka, a naročito stranaka nacionalnih manjina.

 

Predlažemo:

Da se za proglašene lokalne izbore, kada se nastave izborne aktivnosti po ukidanju vanrednog stanja, utvrdi stav:

- Da se za podršku izbornoj listi političke stranke upisane u registar političkih stranaka, ili koalicije političkih stranaka upisanih u registar političkih stranaka, za lokalne izbore u daljnjoj proceduri ne vrši pojedinačna overa potpisa kod javnih beležnika.

- Da se autentičnost potpisa podrške garantuje izjavom podnosioca liste, pod punom krivičnom odgovornošću.

Na ovaj način omogućilo bi se da registrovane političke stranke, koje već samim činom registracije imaju 10.000 overenih potpisa, odnosno 1.000 kad su u pitanju stranke nacionalnih manjina, ukoliko to žele, nesmetano predaju liste za lokalne izbore u gradovima i opštinama u Srbiji i u nastalim okolnostima.

 

Subotica, 26.04.2020. godine

Predsednik SBB  

Mirko Bajić

 


 

 


Saopštenje za javnost pridsidnice BNS

│ Izvor: NSBNM │ Utorak, 17.03.2020. │


 

Grb BNSPoštivani Bunjevci i Bunjevke,

Zbog virusa korone i uvedenog vanrednog stanja u Republiki Srbiji, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine radiće u smanjenom obimu, a u skladu s proglašenim mirama.

Sidnice nacionalnog savita održavaće se elektronski, sidnice Izvršnog odbora, ko i odbori za: kulturu, obavištavanje, obrazovanje i službenu upotribu jezika i pisma, a sve po potribi. Otkazane su sve uskršnje izložbe i priredbe, ko i druga kulturna dešavanja u našoj zajednici.

Bunjevačka udruženja i institucije će takođe radit u skladu sa mirama koje su donete na nivou države.

Nastava izbornog predmeta „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ u smanjenom obliku odvijaće se priko emisije „Spektar“ svake nedilje od 17:30 do 18 sati. Emisiju možete gledat i odloženo na http://media.rtv.rs/ostalo/spektar/55017

Osim tog, na sajtu www.bunjevci.net , a u odiljku obrazovanje, biće metnut nastavni program prigodan uskršnjim praznicima koji nam slide. Koji učenici mogu kod kuće obradit sami el u saradnji sa svojim pridavačima, priko kompjutera, Vibera...

Takođe, na sajtu će, ko i uvik do sad bit metnut broj dičijeg lista „Tandrčak“, koji će pomoć u ovoj nastavi na daljinu.

Broj telefona kancelarije je 060 759 00 04 koji će bit u funkciji svakog radnog dana od 815 sati.

Mail adresa na koju nam možete pisat: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Želim nam svima da ovo stanje prođe što brže, brezbolnije i da se zajedničkim snagama nastavimo starat o svojoj zajednici.

 

Pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine

dr Suzana Kujundžić Ostojić

 


 

│ Izvor: MEDIJA-CENTAR, GRAD SUBOTICA │ Ponediljak, 16.03.2020. │


GRAD SUBOTICA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Grad Subotica logoPoštovani sugrađani,

Postupajući po Naredbi Gradskog štaba za vanredne situacije br. II-06-28/2020 od 16. marta tekuće godine, Gradska uprava donela je Odluku broj IV-56-2/2020, o formiranju Pozivnog centra Gradske uprave Grada Subotice.

Tim aktom uspostavlja se poseban telefonski kontakt centar na broju 024/636-136, koji će biti svima dostupan, svakog dana, od 08:00 do 20:00 časova, počevši od danas, 16. marta 2020. godine. Takođe je otvorena i adresa elektronske pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli na koju se građani mogu obratiti elektronskim putem.

Primarna svrha ovog kontakt centra jeste evidentiranje potreba sugrađana, koji imaju 65 i više godina života. Nakon prijema informacije o potrebama i pribavljanja osnovnih podataka o licu koje se obratilo za pomoć, Gradska uprava će učiniti sve što je u njenoj moći da, uz pomoć volontera Crvenog krsta i koristeći svoje sopstvene kapacitete, obezbedi dopremanje hrane, lekova i pružanje lekarske pomoći, na kućnim adresama starijih sugrađana.

Kontakt centar će takođe pružati osnovne informacije o posebnim merama koje su na snazi tokom vanrednog stanja.

Molimo da se, za pomoć preko ovog kontakt centra, obraćaju oni naši sugrađani, stariji od 65 godina, koji nemaju drugi načina da dođu do hrane, lekova ili lekarskog pregleda. Svi koji imaju mogućnost da ispune ove potrebe svojih najbližih, svojih prijatelja i komšija, to treba i da učine. Jedino tako ćemo omogućiti da pomoć dođe do onih koji su najugroženiji.

Molimo takođe da se građani, za hitnu medicinsku pomoć, obraćaju isključivo Službi hitne pomoći, na broj 194.

Gradska uprava garantuje puno angažovanje svih kapaciteta i evidentiranje svih potreba na srpskom, mađarskom i hrvatskom jeziku.

Brzina i opseg ispunjenja pristiglih zahteva i realizacije pomoći zavisiće od mogućnosti, kako institucija Grada, tako i Crvenog krsta i drugih organizacija i pojedinaca uključenih u upravljanje vanrednom situacijom u zemlji.

 

NAČELNIK GRADSKE UPRAVE
Marija Ušumović Davčik
master pravnik

 

GRAD SOMBOR

Telefonski broj (Call centra) za pomoć građanima starijim od 60 godina života koji nisu u mogućnosti da nabave osnovne životne namirnice i lekove, broj telefona je: 060/505 39 34