Saopštenja i konferencije

Konferencija za novinare

Ostali doslidni principima

IMG 2086 

   U ponediljak, 10.novembra, u prostorijama Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, nosioci prve dvi liste, koje su učestvovale na izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, održali su konferenciju za novinare.

Kako je tom prilikom kazano, postignut je dogovor izmed lista „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” i „Bunjevci – mr Suzana Kujundžić Ostojić” u pogledu zajedničkog nastupa u radu budućeg saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, što je pridočeno i dokumentom koji je potpisan od strane Mirka Bajića i mr Suzane Kujundžić Ostojić, nosilaca lista. Načelni dogovor postignut je s još dvi liste, a to su „Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić” i „I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov”. Svim listama poslat je dokument u kome su navedeni principi rada i u kom su postavljeni strateški ciljevi.

Na početku konferencije javnosti se obratila mr Suzana Kujundžić Ostojić koja je tom prilikom kazala kako je u divanima koji su vođeni posli izbora najviše dodirni tačaka, u smislu zadataka koji pridstoje u budućem periodu, bilo upravo s listom br.1, te da će politika kojom će se voditi biti autohtona politika bunjevačkog naroda.

Osnovni princip kojim se tokom i posli izbora vodila lista „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” bio je da Nacionalni savit ne može biti pridstavničko tilo ni jedne političke stranke, u smislu vladavine i podile funkcija na bazi politički stavova. S tim u vezi, njevo opridiljenje jeste da na najvažnijim funkcijama u Savitu triba da budu oni ljudi koji su, bez obzira na kojoj listi se nalaze, u prithodnom periodu pokazali svojim radom da mogu obavljat određene poslove.

S. N.

 

Posli sprovedeni izbora za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, utvrđujemo osnovne principe organizacije, funkcionisanja i realizacije strateški ciljeva u radu novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

Nacionalni savit je stručno i profesionalno organizovan, sa profesionalnom funkcijom pridsidnika i učešćom potpridsidnika na volonterskoj osnovi. Struktura potrebni izvršilaca na profesionalnom angažovanju u Savetu utvrdiće se u skladu s potribama u realizaciji poslova iz nadležnosti Savita.

Izvršni odbor se imenuje iz redova izabrani članova Savita u skladu sa Zakonom, na osnovu stručnosti i kompetencije za upravljanje poslovima u oblastima koje su u nadležnosti Savita,  vodeći računa o pridhodnom iskustvu u radu, neovisno od broja mandata koji su dobile pojedine liste na izborima. Svaki član IO ima direktnu odgovornost i zaduženja za organizaciju i praćenje rada za određenu oblast u okviru nadležnosti Savita.

U strukturi  Savita organizuju se odbori u oblasti:  obrazovanja, kulture, informisanja i jezika, kako je utvrđeno Zakonom i Statutom. Sastav odbora pridlagaće sve liste koje su ostvarile mandate u Savitu, rukovodeći se istim načelom stručnosti i kompetencije u oblasti za koju je Odbor nadležan. Konačan pridlog za izbor sastava odbora Nacionalnom savitu  podnosi Izvršni odbor.

Strateški ciljevi u budućem radu Nacionalnog savita su:

Podizanje svisti o značaju i potribi postojanja Nacionalnog savita ko pridstavničkog tila Bunjevaca.

Uspostavljanje odnosa prema organima vlasti Republike Srbije, ko naše matične države, u pogledu  položaja i ostvarivanju prava ko autohtone nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Uspostavljanje odnosa prema organima vlasti na lokalnom nivou, prije svega u gradovima Subotica i Sombor, te prema organima vlasti AP Vojvodine, u cilju realizacije potriba bunjevačke nacionalne manjine,  srazmerno brojčanoj pripadnosti u sredinama u kojima Bunjevci žive, ko  i okvirnim pravima u odnosu na druge nacionalne manjine.

Uspostavljanje saradnje s pripadnicima bunjevačke nacionalne manjine u dijaspori.

Saradnja i ostvarivanje partnerski odnosa s Nacionalnim savitima drugi nacionalni manjina.

U oblasti obrazovanja:

Dalji razvoj prava u oblasti obrazovanja, povećavanje broja učenika koji izučavaju svoj bunjevački maternji jezik. Nastavak  rada na oblikovanju i  izradi potrebni udžbenika i  prateći sadržaja u nastavi, pod  okriljem državni institucija. Aktivnosti koje obezbeđuju konstantnu edukaciju nastavnog kadra. Razvoj prateći nastavni i vannastavni aktivnosti u radu sa učenicima. Uspostavljanje komunikacije i saradnje s pridškolskim i sridnjoškulskim ustanovama.Obezbeđivanje  dodatni pridavača koji bi predavali u škulama di se med zaposlenima ne može obezbedit predavač u sklopu redovnog procesa nastave.

 

U oblasti kulture:

Rad na definisanju i zaštiti nematerijalnog kulturnog nasliđa Bunjevaca. Uspostavljanje sistematskog i organizovanog praćenja rada bunjevački udruženja u oblasti kulture i pomoć u radu udruženja. Utvrđivanje aktivnosti od posebnog značaja i sinhronizacija aktivnosti udruženja. Stimulacija rada udruženja putem projektni aktivnosti udruženja na bazi konkursa, vodeći računa da u odlučivanju ne mogu učestvovati direktno zainteresovani učesnici.

Sprovođenje aktivnosti i postupaka prema organima Skupštine AP Vojvodine, u cilju osnivanja  „Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini“.

U oblasti informisanja:

Primena novog zakona o informisanju u okviru prava informisanja na jezicima manjina u cilju očuvanja stečenih prava na polju pisani i elektronski oblika informisanja. Očuvanje statusa NIU „Bunjevački informativni centar“ ko medijske ustanove pod osnivačkim pravima Nacionalnog savita i usaglašavanje osnivačkog akta i Statuta NIU „BIC“ saglasno interesima nacionalne zajednice i pravima i obavezama koje proističu iz Zakona. Razvoj novi oblika na planu informisanja na bunjevačkom jeziku i uspostavljanje saradnje sa drugim ustanovama iz oblasti informisanja.

U oblasti jezika:

Sprovođenje potribni aktivnosti i završetak rada na standardizaciji bunjevačkog jezika. Pomoć ustanovama  i udruženjima  u radu na pospešivanju izdavačke delatnosti na bunjevačkom jeziku. Dalje aktivnosti na polju istorijskog i naučno – istraživačkog rada  u cilju potvrđivanja autohtonosti bunjevačke nacionalne zajednice i bunjevačkog jezika ko maternjeg jezika, uz saradnju sa stručno kompetentnim ustanovama i udruženjima u okviru bunjevačke nacionalne zajednice.

Posli konstituisanja Nacionalnog savita i formiranja Odbora, biće pridloženi i usvojeni detaljni planovi rada u sve četri oblasti na bazi navedeni strateški ciljeva.

Kako bi se gori navedeni ciljevi mogli realno ostvarit Nacionalni savit biće konstituisan na način kako je navedeno u ovom dokumentu, a za pridsidnika Nacionalnog savita biće izabrana mr Suzana Kujundžić  Ostojić.

Nacionalni savit posli konstituisanja ima obavezu da na prvoj narednoj sidnici, u roku koji definiše Zakon, donese novi Statut i Poslovnik o radu.

Oma po donošenju Statuta formiraće se Odbori Nacionalnog saveta. Inicijalne predloge za sastav Odbora, kako je već navedeno, daće pridstavnici svih lista u sastavu Savita, rukovodeći se načelom stručnosti i kompetencije uz konsultaciju sa pridsidnicima Odbora, a pridlog koji će Nacionalnom savitu biti dat na usvajanje, utvrdiće Izvršni odbor.

Ovaj dokument, u nepromenjenoj formi, biće ponuđen na  prihvatanje svim članovima Savita sa drugi lista.

U ime izabrani članova Savita sa liste br 1:                                      Mirko Bajić

                                                                                    _____________________________

U ime izabrani članova Savita sa liste br 2:                        mr Suzana Kujundžić Ostojić

                                                                                    _____________________________

Subotica, 10. Novembar 2014.

 

IMG 2112

 

 

 

 

SBB

Poverenje birača listi br. 1

 IMG 5341

   Prva tri kandidata s liste „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” održali su danas konferenciju za novinare, povodom završeni izbora za nacionalne savite. Tom prilikom oni su izneli preliminarne rezultate kojima raspolažu, a koji se odnose na izbor članova za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine.

Na teritoriji Subotice bilo je otvoreno ukupno 69 birački mista, a izbori su protekli u miru, bez problema i primedbi, te su očekivanja da ponavljanja izbora neće biti.

   Kako je tom prilikom kazo nosilac liste br. 1. Mirko Bajić, po rezultatima kojima raspolaže ova lista, najveći broj birača koji su izašli na izbore glasalo je za listu „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić”. Prema njevim podacima izlaznost na izbore bila je 37% što se bunjevačke zajednice tiče, što je oko 3.200 birača upisani u Poseban birački spisak bunjevačke nacionalne manjine. Izlaznost u Subotici bila je oko 34%.
Od ukupnog broja glasova, 925 (u Subotici 561 glas) iđe listi br. 1. Na drugom mistu nalazi se lista br. 2. „Bunjevci – mr Suzana Kujundžić Ostojić” s priko 600 glasova (u Subotici 551 glas), a na trećem mistu lista br. 9. „Bunjevačka stranka – Srđan Evetović” s oko 430 glasova (u Subotici 429 glasova). Lista br. 8. „UG „Bunjevačko kolo” Sombor – Aleksandar Bošnjak” dobilo je 320 glasova (u Subotici 6 glasova), lista br. 3. „Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić” 255 glasova, dok je 239 glasova otišlo listi br. 4. „Bunjevačka matica  - Marko Marjanušić”. Lista br. 5. „I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov” dobila je poverenje 223 birača, a lista br. 6. „Bunjevački kulturni centar – Bunjevački glas za sve nas – prof. dr Etela Jerinkić” 133 glasa. Na poslidnjem mistu po broju glasova nalazi se lista br. 7. „Bunjevačka liga – Branko Tot” sa 75 glasova.

IMG 5345   Na osnovu preliminarni rezultata izbora za nacionalne savite, nosilac liste br. 1. saopštio je i broj mandata koji će najverovatnije dobiti liste na osnovu osvojeni glasova, kad se oni priračunaju po Dontovom sistemu.

„Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” – 6 mandata

„Bunjevci – mr Suzana Kujundžić Ostojić” – 4 mandata

„Bunjevačka stranka – Srđan Evetović” – 3 mandata

„UG „Bunjevačko kolo” Sombor – Aleksandar Bošnjak” – 2 mandata

„Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić” – 1 mandat

„Bunjevačka matica – Marko Marjanušić” – 1 mandat

„I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov” – 1 mandat

„Bunjevački kulturni centar – Bunjevački glas za sve nas – prof. dr Etela Jerinkić” – 1 mandat

„Bunjevačka liga – Branko Tot” – bez mandata

   Što se podataka tiče oni su još uvik preliminarni, a konačni rezultati koje triba da objavi Republička izborna komisija znaće se do četvrtka. Kako je saopšteno, pomeranja u broju mandata su moguća. Po objavljivanju konačni rezultata izbora uslidiće i konstituisanje novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine. Tim povodom nosilac liste, koja je na izborima zadobila najveće poverenje birača, Mirko Bajić  istako je kako kandidati ove liste u nov Savit ulaze s ciljom da se oformi stručan i profesionalan BNS, da takav Savit ima timove koji će moći ozbiljno da vode poslove obrazovanja, informisanja, kulture i službene upotribe jezika i pisma. Tom prilikom Bajić je pozvo sve učesnike na izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, koji su ozbiljni i odgovorni, da se zajedno udruže u stvaranju BNS koji će biti kompetentan, stručan i odgovoran, te izrazio nadu da će Savit konačno bit stabilan.

S. N.

 

 

IZBORI 2014.

Lista broj 9. - Bunjevačka stranka - Srđan Evetović

Bunjevacka stranka Srdjan Evetovic 

Izbori za nacionalni savit Bunjevaca koji će biti održani u nedilju 26.10.2014.godine je prilika da svojom voljom stavimo tačku na sramotu koju trpimo već duže vrime, a to je da mi Bunjevci nemamo nacionalni savit, odnosno da umesto njega imamo privremeni organ koji su nam drugi odridili umisto nas. I sve zato što bivši članovi savita nisu umeli i nisu tili da se dogovore o tome kako triba radit. Rezultati koje je tribao da postigne savit su potpuno izostali.

Bunjevačka stranka i ljudi sa njene liste su kadri da stvari dovedu u red, jel su oni ti koji su se pokazali da hoće, mogu i znaju kako to da urade, da su organizovani i složni, brzi i postižu rezultate. Ne pričaju mnogo, već rade.

Mi hoćemo:

          Da se završi standardizacija bunjevačkog jezika i da se izmenama propisa bunjevački jezik proglasi službenim na teritoriji grada Subotice i drugim mistima

          Da se osnuje pokrajinski zavod za kulturu Bunjevaca

          Da se u školama izučava istorija i jezik Bunjevaca

          Da se školuju profesori i kadrovi koji će bit nosioci ovoga posla

          Da  Bunjevačka matica dobije isti status ko i Matica Srpska, to jest da postane državna ustanova

          Da i druge bunjevačke organizacije, ko što je Bunjevački kulturni centar, ne budu više udruženja građana već državne institucije

          Da se nastavi bliska saradnja sa najvišim državnim organima koja je započela i održava se  zahvaljujući našem zalaganju

          Da u lokalnoj samoupravi bude angažovano daleko više Bunjevaca neg što je to bilo do sad

Mi znamo i možmo, jel smo se zalagali i postigli:

          Da se nacionalni saviti na teritoriji grada Subotice, pa i Bunjevački finansiraju i iz Budžeta grada

          Da Pridsidnik Republike Srbije positi Suboticu i primi zvaničnu delegaciju Bunjevaca

          Da Pridsidnik Vlade positi  Bunjevačku maticu i razgovara sa pridstavnicima Bunjevaca

          Da bunjevačka udruženja dobijaju sridstava iz Budžeta za svoje delovanje, programe i manifestacije

          Da se prikupe sridstva za izdavanje prvi savrimeni udžbenika za bunjevačku dicu

          Da se sve veći broj Bunjevaca uključuje u organe lokalne samouprave i još mnogo, mnogo toga.

Do sad su Udruženja građana bila ta čiji su pridstavnici činili većinu u nacionalnom savitu Bunjevaca. Zato nije ni moglo doći do dogovora.Osim jednog udruženja, sva ostala su slabo organizovana i bez jasni ciljeva. Kod nas to nije slučaj. Mi smo ti koji uspešno delujemo. Koji smo, pored ostalog,  i deo odborničke grupe Srpske Napredne Stranke u Skupštini grada i tu situaciju uspešno koristimo da se izborimo za ciljeve i potribe Bunjevaca.

 

Lista kandidata

 

 
Još članaka...