Završen drugi ciklus osnovne informatičke pismenosti

Izvor: Bunjevački media centar   26.06.2018.


Tokom juna miseca završen je i drugi ciklus osnovne informatičke pismenosti u prostorijama „Gaudeamusa“, di su dica iz OŠ „Đuro Salaj“ i OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ stekla znanje osnovne informatičke pismenosti kroz višenediljnu nastavu sa učiteljicom Mirjanom Lončarević.

IMG-09 

U periodu trajanja ovog kursa dica su savladala Word, Power point, slanje e-maila, i mnoge druge programe na računaru. Obuka koja nosi parolu „Digitalna pismenost je budućnost“ realizovana je nuz pomoć „Bunjevačkog omladinskog centra“ i „Gaudeamusa“.

Pošto su do sad uspešno završena dva ciklusa ovog kursa sledeći se planira sa početkom nove škulske godine u septembru misecu.

T. B.Galerija fotografija

 
 

BUNJEVAČKI RADIO (08-24 h) www.boc.rs