Bunjevački "Etno dan"

BNS

Bunjevački „Etno dan”

 IMG 9149

 

   Ove nedilje u Osnovnoj škuli „Sečenji Ištvan“ u Subotici održan je projekat „Etno dani”, obzirom da je ova škula poznata po nigovanju multikulturalnosti i multietničnosti, a u okviru ovog projekta pridstavljeni su i Bunjevci tokom jednog škulskog časa.

   Obzirom da se u OŠ „Sečenji Ištvan” još uvik, iako ima zainteresovane dice, ne pridaje bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture ko izborni predmet, „Etno dan” posvećen Bunjevcima bio je prava prilika da se đaci još bolje upoznaje s ovim predmetom, pa se u Bunjevačkom nacionalnom savitu nadaje da će se u skorijoj budućnosti nastava u ovoj škuli proširit s bunjevačkim govorom.

   Tokom jednog škulskog časa đaci, učitelji i nastavnici škule mogli su se ukratko upoznat sa istorijom i kulturom Bunjevaca u čemu je doprinos dao i Mijo Mandić, istraživač istorije Bunjevaca, čije su tekstove čitali učenici škule koje je pored Etelke Zuberec pripravljala i Aleksandra Tadić, a škulski tamburaški orkestar pridvođen nastavnikom  Tamašom Šandorom  dao je muzičku podršku Tamari Babić, koja je tom prilikom otpivala nikoliko bunjevački pisama.  

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 Kliknite na fotografiju da biste je uvećali