NSBNM positila delegacija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

 


NSBNM positila delegacija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana

│ Ponediljak, 20.03.2023. │


IMG-3

U petak, 17. marta, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine positila je delegacija Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, na čijem je čelu bila doc. dr Dragana Ćorić, pokrajinska zaštitnica građana – ombudsmanka, a sačekala ju je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM, Dejan Parčetić - podpridsidnik NSBNM, Tihomir Vrbanović - pridsidnik IO NSBNM  i Jadranka Tikvicki - pridsidnica Odbora za obrazovanje NSBNM.

IMG-2

Upoznali smo ombudsmanku i sve njezine saradnike sa radom Savita, kako je koncipiran, koji su radni timovi otvoreni i kake su teme za dalji rad. Fokusirali smo se na nastavu na bunjevačkom, sa izazovima i problemima, a skrenila sam pažnju na veliku količinu, kazala bi, agresije prema bunjevačkoj zajednici koja se posebno pokaziva u elektronskim medijima. Komentari su izuzetno ružni, tražićemo da se to sankcioniše, kako to rade i druge zajednice – istakla je dr Kujundžić Ostojić, te je dodala:

Naš svit se ritko žali, možda nisu ni upućeni kome i kako se žalit. Tako se nadamo da ćemo kroz naše aktivnosti, pa i kroz medije, to bolje objasnit našim ljudima, koja su njeva prava i kako se mogu žalit.

IMG-1

Kako je istakla doc. dr Ćorić, ona se, ko nova ombudsmanka, pridstavlja nacionalnim savitima na teritoriji Vojvodine.

Započeli smo kampanju obalaska u Subatici, positili smo i nacionalne savite Mađara i Hrvata. Pridstavila sam se i upoznala sa pridstavnicima ovi savita, al i sa nadležnostima i poslovima koje pokrajinski zaštitnik građana radi u oblasti zaštite prava nacionalni manjina. Čuli smo i o izazovima NSBNM i pripadnika bunjevačke manjine, al je ovo bio i način da se saradnja institucija, u okvirima nadležnosti, nastavi – kazala je doc. dr Ćorić, te je naglasila kako je primetna želja pripadnika zajednica da se bore za ostvarivanje prava i zaštitu kulture, jezika...