Održana deveta izložba uskršnji jaja

U BAJMOKU ODRŽANA DEVETA IZLOŽBA USKRŠNJI JAJA

  IMG_7475Devetom izložbom uskršnjih jaja Bunjevački kulturni centar „Bajmok“ nastavio je čuvanje tradicije običaja kod Bunjevaca. U pripunoj sali Mesne zajednice „Bajmok“ priko pedest izlagača prikazalo je oko dvi hiljade šareni jaja, izrađeni raznim tehnikama.
  Nevenka Bašić Palković, kustos Gradskog muzeja u Subotici, divanila je o tradiciji šaranja jaja.
Nakon što je Velimir Vrućinić, paroh pravoslavne crkve u Bajmoku, divanio o običajima za Uskrs, dica iz Osnovne škule „Vuk Karadžić“ iz Bajmoka, izvela su prigodan program nasto u saradnji sa učiteljicom Svetlanom Mormer.
Devetu izložbu uskršnji jaja u Bajmoku svečano je otvorio Jene Maglai, pridsidnik Mesne zajednice  „Bajmok“.
O oko dvi hiljade jaja starala se Magda Badić Benčik kojoj je povereno aranžiranje izložbe.

Dok se već pripravlja za desetu, jubilarnu izložbu, Branko Pokornić, pridsidnik BKC „Bajmok“, ističe da je šaranje jaja zdravo napridovalo.

  Med gostima izložbe bili su Jene Maglai, pridsidnik Mesne zajednice  „Bajmok“, Nevenka Bašić Palković, kustos Gradskog muzeja, Mirko Bajić, direkor Bunjevačkog informativnog centra, Velimir Vrućinić, paroh pravoslavne crkve u Bajmoku, te pridstavnici BKC „Tavanut“, „Vridni rukivi“ iz Male Bosne, Udruženja „Jedinstvo-Eđšeg“, SKC „Nikola Tesla“, Mađarskog kulurno-umitničkog centra „Doža Đerđ“.

 

Fotografije sa izložbe uskršnji jaja možete pogledati  ovde.