Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije

│ Održan seminar u saradnji s Ambasadom Kraljevine Norveške │ Petak, 06.03.2020. │


Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije

 

Pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine dr Suzana Kujundžić Ostojić, učestvovala je na seminaru „Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije” ko pridstavnica NSBNM. Seminar je održan u Beogradu u saradnji Povirinika za zaštitu ravnopravnosti i Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji.

seminar01

Cilj seminara bio je pridstavljanje pravno-institucionalnog okvira za borbu protiv diskriminacije, mehanizama zaštite od diskriminacije, ko i mogućnostima koje nacionalni saviti nacionalni manjina imaje u tom pogledu.

seminar02

Pozdravnu rič imala je Brankica Janković, povirenica za zaštitu ravnipravnosti, a potom je održala radionicu „Uvod u razumivanje diskriminacije”.

seminar03

Uslidio je nastavak aktivnosti kroz teme „Diskriminacija: pojam i oblici, lično svojstvo ko osnov diskriminacije, uloga i nadležnosti Povirenika za zaštitu ravnopravnosti”, „Razlika izmed mobinga i diskriminacije”, „Međunarodni pravni okvir zaštite manjine”, radionica „Afirmativne mire”, radionica „Podnošenje pritužbe: praksa Povirenika za zaštitu ravnopravnosti”, „Ustavno-pravni okvir zaštite manjina u Republiki Srbiji”, a na kraju ovog dvodnevnog seminara održanog u Begradu ostalo je vrimena za završne komentare i evaluaciju seminara.

N. S.