Konkursi - nacionalne manjine

Petak, 01. mart 2019.

Konkursi - nacionalne manjine

Pokrajinska vlada

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2019. godini.

Konkursnu dokumentaciju možte priuzeti na sledećem linku:

http://www.puma.vojvodina.gov.rs