Konferencija za štampu u Nacionalnom savitu bunjevačke nacionalne manjine

Izvor: Bunjevački Media Centar   Ponediljak, 05.11.2018.


Nakon održani izbora za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine u prostorijama Savita u ponediljak, 5. novembra, održana je konferencija za štampu na kojoj su divanili dr Suzana Kujundžić Ostojić i Mirko Bajić, pridsidnica NSBNM i pridsidnik Izvršnog odbora NSBNM u trećem sazivu savita, al i kandidati s liste 1 "Bunjevci zajedno", koja će, prema poslidnjim rezultatima imat 14 mista u novom sazivu Savita.

IMG 8487

Kako je kazala dr Kujundžić Ostojić, izlaznost na teritoriji Subotice i Sombora je oko 27%, što je za 6-7% manje nego prija četri godine, a potom je iznela razloge zašto je to tako.

Kao prvo, uviravanje od RIK-a je bilo da će svi birački spiskovi bit sređeni. Oni su zdravo "sređeni", tako da je oko 1.000 ljudi ispisano iz njega, pozive su dobili oni koji nisu upisani na birački spisak, a bili su na prošlim izborima. Oni koji su napunili 18 godina i upisani su u međuvrimenu, nit su dobili poziv, nit su se mogli pronać ko upisani. Čeljad koja su upisana, a "srićom" su i ostala na spiskovima, nisu dobila pozive. Imali smo situaciju da je čitava porodica izbrisana, situacije da u jednoj porodici od petoro, jedan dobije poziv, četvoro ne dobije. To su stvari koje su se dešavale i žao mi je što smo ko Savit bili nemoćni da bilo šta uradimo. Cila priča ima još zanimljiviji dio, velik broj ljudi nije dobio pozive, a dobijaje ji danas. Imam utisak da je bilo dosta opstrukcija – ističe dr Kujundžić Ostojić, pa nastavlja:

Lista 1 "Bunjevci zajedno" ima oko 15 mandata, a lista 2 "Bunjevačko kolo" Sombor ima 4-5 mandata. Isticali smo u kampanji da želimo da radimo zajedno, želja nam se, u principu ostvarila, četvrti Savit tribo bi bit primer i nama i svima ostalima da sve što smo radili dobro nastavimo, da osvežimo svoje redove i krenemo punom parom naprid.

Nacionalni savit triba bit konstituisan u roku od 20 dana od objavljivanja zvanični rezultata, a kako divani Mirko Bajić, pridlog će bit da dr Suzana Kujundžić Ostojić ponovo bude pridsidnica.

Po onome što su sada najnoviji podaci, virovatno će lista 1 imat 14 mandata, no, fale podaci iz okolni mista, pa još ne znamo konačne rezultate. Nemamo konačne rezultate ni iz Sombora iz jedne proste, al nevirovatne činjenice, da tamo nismo imali naše pridstavnike u biračkim odborima. Na poziv Grada Sombora smo dali pridloge sa oko 40 imena za članove birački odbora, samo dvoje je prihvaćeno, i to na mistima di Bunjevaca nema.

IMG 8491

I Bajić se osvrnio na (ne)upućivanje poziva biračima.

Tamo di su birači obavišteni, a Sombor je sridina di su zaista obavišteni, izlaznost je blizo 60% upisani. U Subotici, di su pozivi stigli na vrime, izlaznost je priko 35% i do 40%, a tamo di nisu dobili pozive, a znamo da sigurno nisu, izlaznost do 10% posto. To je u Subotici smanjilo izlaznost, drastično, tako da je Subotici ona na nivou od oko 20%. Ozbiljna kritika iđe na račun oni koji su tribali to da urade – divani Bajić, a potom zaključiva:

Rezultate smo prihvatili kakvi su, nije prvi put da početak rada novog saziva donosi tisan rezultat. No, to nije problem, najavili smo ranije da želimo da Savit bude konstituisan tako da radimo zajedno u interesu svi Bunjevaca, a ne u onome ko je važniji u ostvarivanju prava pojedinačno. Komunikacija se odvija i sa pridstavnicima druge liste, iskreno se nadamo da ćemo napravit Savit ne jedni protiv drugi, nego zajednički.

N. S.


Video prilog: BMC