Posita ministra državne uprave i lokalne samouprave našem gradu

Izvor: Bunjevački media centar   Srida, 23.05.2018.


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, positio je danas Grad Suboticu i tom prilikom razgovarao sa pridstavnicima nacionalni savita nacionalni manjina sa sidištima u Subotici i Gradske uprave.

20180523 102826

Ministar Ružić najpre se sastao sa pridstavnicima nacionaloni savita nacionalni manjina - Mađara, Bunjevaca, Hrvata, Nemaca i jevrejskog saveza sa kojima je divanio o uslovima za ostvarivanje prava nacionalni manjina u Srbiji i pridstojećim izborima za nacionalne savite nacionalni manjina.

Razgovori su obavljeni u sidištu Nacionalnog savita Mađara. Nakon sastanka Ružić je obašao Gerontološki centar i Gradsku upravu.

K.S.

20180523 10100320180523 102141