NSBNM 

S A O P Š T E NJ E

 

Grb BNS    Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine ukazuje da je na današnji dan, pre 73 godine, doneta naredba GNOV-a, kojom je Bunjevcima oduzeto pravo na lično izjašnjenje o svojoj nacionalnoj pripadnosti i kojom je izvršena potpuna asimilacija Bunjevaca u Hrvate. Bunjevci su, na žalost, i danas izloženi osporavanju sopstvenog identiteta, jezika i kulture, iako imaju svoj Nacionalni savet i priznati su u Republici Srbiji kao autohtona nacionalna manjina. Brojni su primeri ovakvog delovanja i postoje strukture koje se ponašaju kao da je naredba i danas na snazi.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine je podneo inicijativu Skupštini APV, da donese Deklaraciju kojom bi se naredba GNOOV-a od 14. maja 1945. godine okarakterisala kao akt nasilne asimilacije i kojom bi se konačno konstatovala ništavnost tog akta.

Vlada Vojvodine je javno podržala ovu inicijativu, ali do danas ništa nije učinjeno po ovom pitanju.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i dalje instistira na donošenju Deklaracije, jer je to jedini način da se zaustave negativni tokovi i otvore putevi normalne komunikacije i saradnje.

 

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine

                                                                             predsednica

dr Suzana Kujundžić Ostojić

 

 

 

BUNJEVAČKI RADIO (08-24 h) www.boc.rs