ODGOVOR NA SAOPŠTENJE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE OBJAVLJENO U VAŠEM MEDIJU „BUNJEVCI“ 21. 06. 2023. GODINE

 


ODGOVOR NA SAOPŠTENJE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE OBJAVLJENO U VAŠEM MEDIJU „BUNJEVCI“ 21.06.2023. GODINE


 

U objavljenom saopštenju se navodi moje puno ime i prezime u kontekstu da sam ja, Mirko Bajić, predsednik Saveza bačkih Bunjevaca, davao izjave koje su neistinite, tendenciozne i štetne za bunjevačku nacionalnu manjinu i sam savit, i da se kao takve osuđuju. Pri tome nije navedeno ni koje izjave, ni kada objavljene, ni u vezi čega, čime se moje ime i funkcija neosnovano proziva, i čime mi je naneta ozbiljna moralna šteta, kao osobi koja je dugo godina prisutna u borbi za nacionalna prava Bunjevaca i kao člana Nacionalnog saveta od osnivanja, i kao predsednika stranke bunjevačke nacionalne manjine i kao odbornika u Skupštini grada Subotice i kao bivšeg Saveznog Poslanika i Poslanika u Skupštini APV.

Zahtevam da se u potpunosti objave koje izjave na koje se pozivate, i kada i gde su objavljene, šta nije istinito, šta je tendeciozno i na koji način je naneta šteta nacionalnoj zajednici i Nacionalnom savetu.

U protivnom zahtevam javno izvinjenje.

 

 

Subotica, 21.06.2023. godine
Predsednik SBB
Mirko Bajić

 

SBB logo

 


 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NAKON ODRŽANE 12. SIDNICE BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA

 


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST NAKON ODRŽANE 12. SIDNICE BUNJEVAČKOG NACIONALNOG SAVITA

│ Srida, 21.06.2023. │


 

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine osuđiva sve izjave Mirka Bajića, pridsidnika Saveza bački Bunjevaca, jel su neistinite, tendenciozne i štetne za bunjevačku nacionalnu manjinu i sam Savit.

IMG 8308

Nacionalni savit je utvrdio da je u postupku kupovine „Bunjevačke kuće“ urađeno sve po zakonu i dao podršku pridsidnici Savita dr Suzani Kujundžić Ostojić da nastavi dalje sa radom na njezinom renoviranju, kako bi što prija bila data na korišćenje Savitu, Centru za kulturu Bunjevaca i bunjevačkoj zajednici.

Nacionalni savit je analiziro Popis stanovništva iz 2022. godine i dono zaključak da je brojčano stanje zajednice slično padu stanovnika i u drugim nacionalnim zajednicama i dono zaključak da je potribno da se donese nova Strategija koja bi ovaj trend, koliko je moguće, ublažila. U daljem radu osnaživanja bunjevačke zajednice svoj doprinos moraje dat svi članovi Savita, njegovi odbori, bunjevačka udruženja, te da se piše nova Strategija rada Bunjevačkog nacionalnog savita od 2023. do 2028. godine. Za izradu Strategije Savit je zadužio pridsidnike Odbora za: kulturu, obrazovanje, informisanje i službenu upotribu jezika i pisma te svi formirani radni tila. Oni su zaduženi da do septembra miseca završe nacrt Strategije, koja će se nakon tog dat na javnu raspravu u Subatici i Somboru, a njezino konačno usvajanje na Nacionalnom savitu će bit u novembru misecu 2023. godine.

IMG 8319

Nacionalni savit je konstatovo da otvoreno pismo Kate Kuntić u ime devet bunjevački udruženja i njevo izlaženje iz okvira bunjevački udruženja, nema pravnu osnovu i da ona ne pridstavlja nikog.

Na samom sastanku Savita utvrđeno je da ima i oni pridsidnika udruženja koji ne stoje iza ovog dopisa. Zato je Savit dono zaključak da svi pridsidnici navedeni udruženja, ukoliko žele razgovarat s rukovodstvom Savita, zatraže sastanak.

Ona udruženja koja ne žele radit dalje s Nacionalnim savitom to moraje potvrdit dopisom Savitu, ovirenim i potpisanim od strane njevog pridsidnika.

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine je dono odluku da se o ovim zaključcima upozna javnost.

 

 


VIDEO PRILOG

 

FOTOGRAFIJE

 

 

 

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMED MATICE SRPSKE I NACIONALNOG SAVITA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE

 


POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMED MATICE SRPSKE I NACIONALNOG SAVITA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE

│ Utorak, 20.06.2023. │


 

Na dan rođenja biskupa Ivana Antunovića u ponediljak, 19. juna, svečano je potpisan Memorandum o saradnji izmed Matice srpske i Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine u Bunjevačkoj matici.

IMG 8202

Ovo je takođe jedna u nizu manifestacija u okviru obilužavanja jednog od bunjevački nacionalni praznika „Dana Dužijance 2023“ i dvadeset godina postojanja Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

IMG 8169

Na samom početku svečanog programa prisutnima se obratila dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS koja se osvrnula na dugogodišnju plodonosnu saradnju sa Maticom srpskom i svega značajnog što se uz tu saradnju dešavalo decenijama unazad.

IMG 8229

Prisutnima se obratio i Veljko Vojnić, zaminik pridsidnice BNS i pridsidnik Bunjevačke matice. Isprid Matice srpske prisutnima se obratio podpridsidnik prof. dr Srđan Šljukić koji se takođe dotako dugogodišnje saradnje sa Nacionalnim savitom bunjevačke nacionalne manjine, da je potpisivanje ovog Memoraduma kruna upravo dobri i plodonosni odnosa do sad.

IMG 8179

Med prisutnim zvanicama bili su dr Milan Micić, generalni sekretar Matice srpske, Tihomir Vrbanović, pridsidnik IO BNS, Nikola Babić, pridsidnik prvog saziva BNS, Miroslav Vojnić Hajduk, pridsidnik BKC Subatica, pridstavnici Bunjevačkog nacionalnog savita, bunjevački ustanova i udruženja.

IMG 8267

Prije samog svečanog čina potpisivanja memoranduma pročitana je kratka biografija o liku i dilu bunjevačkog priporoditelja biskupa Ivana Antunovića. Memorandum o saradnji izmed Matice srpske i Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine svečano su potpisali prof. dr Srđan Šljukić i dr Suzana Kujundžić Ostojić.

T. B.

 


FOTOGRAFIJE