Franjo Mačković vajar


│ Petak, 12.04.2024. │

Franjo Mačković vajar


 

Franjo MackovicU srcu mirnog Palića, ušuškanog u zelenilo, skriven je vrt Franje Mačkovića, samoukog umitnika čija se dila oslanjaje na mitološka bića, istoriju i inspiraciju. Čarolija ovog mista očarava svakog positioca, dok se u svakoj od Franjini skulptura osića duh njegove posvićenosti i strasti ka umitnosti. Od nedilju dana do tri miseca triba za jedno dilo, a sve zavisi od veličine i poze.

 

Ko u bajkama, vrt Franje Mačkovića je misto di se susriću mitovi i stvarnost. David visok pet metara, stoji hrabro med bogovima kao što su Ahil, Apolon i Artemida, stvarajuć nezaboravnu scenu koja oduzima dah.

 

Franjo Mačković nije samo vajar, već i slikar. On je svoj put pronašo kroz glinu i beton, stvarajuć čuda sa svojim rukama. Golijata je pravio tri miseca. Njegovi radovi su više od skulptura - oni su živi dokazi njegove strasti, upornosti i vire u sopstvenu umitnost. Iza svake skulpture se krije pripovitka, koja triba bit ispripovidana.

S. I.

  

 

 

Bolje veze Bunjevaca u regionu


│ Petak, 12.04.2024. │

Bolje veze Bunjevaca u regionu


 

Delegacija Bunjevaca iz Mađarske u kojoj su bili Joso Kričković, Rajko Tumbas i Edita Varheđi positila je u četvrtak, 11. aprila Subaticu, odnosno Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, a sastanak je bio dobra prilika da se divani o tom kako Bunjevci u Mađarskoj mogu povećat svoju vidljivost, kako mogu sačuvat svoje poriklo, al i kako im u tom mož pomoć Nacionalni savit koji funkcioniše u Srbiji di Bunjevci i jesu priznati ko autohtona nacionalna zajednica.

Bunjevci Madjarska 001

Delegaciju Bunjevaca primila je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Savita, a sastanku je prisustvovo i Miroslav Vojnić Hajduk koji, ko član Savita, al i ko pridsidnik Bunjevačkog kulturnog centra iz Subatice već decenijama unatrag dobro sarađiva sa Bunjevcima iz Mađarske.

Bunjevci Madjarska 006

Kako ističe pridsidnica Savita, divan se uglavnom odnosnio na dvi teme, jedna se tiče dešavanja u junu, kroz organizovanje „Dana bunjevačke kulture u Baji” 8. juna, a druga u avgustu, kroz „Dužijancu u Kaćmaru” 17. avgusta.

 

 


FOTOGRAFIJE


 

 

 

Poseta Misije OEBS-a


│ Četvrtak, 11.04.2024. │

Poseta Misije OEBS-a


 

Milica Rodić i Danijela Nenadić iz Misije OEBS-a u Srbiji posetile su u sridu, 10. aprila, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, a bila je to prilika da se održi radni sastanak s pridsidnicom NSBNM dr Suzanom Kujundžić Ostojić.

OEBS

Med temama razgovora je bilo pripravljanje za dolazak ambasadora OEBS-a u Srbiji, krajom aprila, rad Nacionalnog savita, al i izrada Strategije rada NSBNM, udruženja, svega što prati ovu zajednicu.

Najavljena je i podila anketa koje će popunjavat svi članovi Savita, al i pridstavnici bunjevački institucija, udruženja, oni koji sarađivaje sa našom zajednicom, s posebnim osvrtom na mlade.