Šef misije OEBS-a positio NSBNM


│ Srida, 01.05.2024. │

Šef misije OEBS-a positio NSBNM


 

Ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a u Srbiji, positio je u utorak, 30. aprila, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, di se, kroz divan s dr Suzanom Kujundžić Ostojić, pridsidnicom NSBNM, mogo upoznat sa aktuelnim temama u bunjevačkoj zajednici.

OEBS 07

Tili smo vidit koji su problemi u radu Savita, kako i u kojim oblastima možemo pružit podršku. To je dio podrške koju Misija pruža svim nacionalnim savitima sa kojima se sastajemo, dok su moje kolege u svakodnevnom kontaktu sa pridstavnicima savita u Srbiji. Razgovarali smo o njevim problemima u oblastima koje su im dodiljene u skladu sa zakonima, koji se odnose na obrazovanje, službenu upotribu jezika i pisma, informisanje i kulturu – divanio je, izmed ostalog, ambasador Bratu.

OEBS 09

Sastanak je, ko i uvik, bio od koristi, ističe dr Kujundžić Ostojić, te dodaje:

Imamo već dugačku saradnju sa Misijom OEBS-a, a ta saradnja je uvik bila korektna i dobra. Njevi saviti i sve što su organizovali za nacionalne savite uvik su nas vodili ka boljem putu. Sad se bavimo Strategijom razvoja bunjevačke nacionalne zajednice. Razgovarali smo i o tom na koji način radimo, kako funkcionišemo, šta su nam problemi, kako vidimo mogućnost rišavanja isti, šta je potribno poboljšat u Akcionom planu... Čini mi se da smo imali jedan vrlo otvoren i konstruktivan razgovor.

U delegaciji Misije OEBS-a bili su i Milica Rodić, Tatjana Đurković i Dominik Drasnar, dok je NSBNM pridstavljala i Jadranka Tikvicki.

 

 


FOTOGRAFIJE


 

 

 

Saopštenje Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine


│ Utorak, 30.04.2024. │

Saopštenje Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine


NSBNM

Povodom pridstojeći lokalni izbora 2. juna, NSBNM odlučio je podržat pridsidnika Republike Srbije Aleksandra Vučića, ko i prve ljude na lokalnim listama Subatice - Stevana Bakića „Subotica, sutra” i Sombora – Antonija Ratkovića „Sombor, sutra”.

Kako bunjevačka zajednica trenutno nema političkog pridstavnika koji bi se iskreno borio za bunjevačke interese, odlučili smo podržat Srpsku napridnu stranku, koja je uvik pružala brezrezervnu podršku u očuvanju i afirmisanju Bunjevaca, počevši od uvođenja službene upotribe jezika i pisma, kupovine Bunjevačke kuće i podrške svim našim nastojanjima.

 

Subatica, 30.04.2024.

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

 

 


 

 

Izložba u „Bunjevačkoj matici”


│ Nedilja, 28.04.2024. │

Izložba u „Bunjevačkoj matici”


 

U prostorijama „Bunjevačke matice” u Subatici u subatu, 27. aprila, održana je izložba slika nastali na desetoj koloniji, a prisutni su mogli vidit dio onog što su vridni umitnici stvarali.

Matica 22

Pozdravljajuć okupljene u ime domaćina Miroslav Vojnić Hajduk, član Glavnog odbora Matice, istako je važnost kontinuiteta, i po broju učesnika i po kvalitetu umitnika i njevi slika.

Kolonija je pokrenuta 2013. godine, do sad je obuvatila priko 150 umitnika, a okuplja ih Ivan Šarčević - Šarac, pridsidnik Odbora za likovnu umitnost u „Bunjevačkoj matici”, al i poznat slikar koji na svojim platnima donosi dobro pripoznatljive motive ravnice. Upravo je Šarčeviću pripala čast da svečano otvori izložbu.

Nadam se da smo i ovog puta uspili donet kvalitet, a nadamo se da ćemo uspit dobro pripravit i jedanajstu koloniju.

Matica 47

Lazarela Marjanov, v.d. direktora Novinsko izdavačke ustanove „Bunjevački informativni centar” koja je uzela učešće u organizaciji izložbe, pridala je Ivanu Šarčeviću prigodnu plaketu za sav doprinos u razvoju i radu likovne umitnosti med Bunjevcima.

Kako se moglo čut, izložba će bit postavljena do „Noći muzeja”.

N. S.

 


VIDEO PRILOG

FOTOGRAFIJE