Društvo, kultura, umitnost

Bajmačko bunjevačko prelo


│ Petak, 02.02.2024. │

Bajmačko bunjevačko prelo


 

Po već dobro poznatoj tradiciji u organizaciji Bunjevačkog kulturnog centra „Bajmak”, održano je „Bajmačko bunjevačko prelo”, okupljanje vridni Bajmačana, al i njevi gostivi iz Subatice, pa i drugi mista.

Bajmak Prelo 49

Ovo je jedno lipo okupljanje koje posluži da se proslavi nacionalni praznik Bunjevaca, da se sačuva tradicija prela koja su sastavni dio bunjevačke tradicije, al i da se u zimsko vrime, kad ima malo manje posla, čeljad okupi, prodivani i proveseli.

Bajmak Prelo 14

Goste na „Bajmačkom bunjevačkog prelu“ pozdravila je i dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, dok su aplauz zaslužili i gosti iz KUDŽ „Bratstvo” koji su izveli dva spleta bunjevački igara.

Bajmak Prelo 56

Brojni volonteri okupili su se kako bi večera – tradicionalna krumpirača – ispala kako triba, dok su najsrićniji kući, nuz dobre utiske, poneli i nagrade s tombole.

N. S.

 


FOTOGRAFIJE

 


 

 

Održana prva obuka povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja

│ Četvrtak, 01.02.2024. │


Održana prva obuka povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja

│ Info:  https://mit.gov.rs


 

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija započelo je održavanje trodnevni obuka pridstavnicima jedinica lokalni samouprava povodom primene novog Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Obukama su prisustvovali pridstavnici jedinica lokalni samouprava koji rade na poslovima projektnog sufinansiranja u cilju boljeg upoznavanja sa odredbama novog Pravilnika i pratećim obrascima.

Novim pravilnikom su bliže uređeni izgled i sadržina obrasca za podnošenje projekata, kriterijumi za ocinu projekata, izgled i sadržina obrasca za podnošenje prijave za člana komisije, kriterijumi za bodovanje prijava za članove komisija, način rada i odlučivanja konkursne komisije, kriterijumi za internu i eksternu evaluaciju podržani projekata, obaveza zaštite poslovne tajne i autorskog prava korisnika sridstava, ko i druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa u oblasti javnog informisanja.

Dejan Parcetic

U narednom periodu Ministarstvo će, takođe, organizovat i obuke namenjine zainteresovanim pridstavnicima medija u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, ko i obuke za lica koja su zainteresovana za rad u komisijama za ocinu projekata. Obuke se realizuju nuz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.

Prvoj obuki prisustvovo je i državni sekretar Dejan Parčetić koji je tom prilikom pozdravio sve pridstavnike jedinica lokalni samouprava i poželio im produktivan rad.

Novim Zakonom detaljno je preziciran postupak projektnog sufinansiranja, ko i uspostavljanje platforme, odnosno Jedinstvenog informacionog sistema za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog infomiranja. Kreiranjom platforme omogućićemo svim organima javne vlasti koji raspisivaje konkurse u oblasti javnog informisanja da ovaj postupak sprovedu efikasnije i transparentnije. Nastojali smo da na ovaj način otklonimo nedostatke uočene tokom decenije sprovođenja projektanog sufinansiranja i da cio postupak, odnosno svi akti nastali u postupku sprovođenja konkursa budu dostupni javnosti, vodeć računa prija svega o ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja – kazo je, izmed ostalog Parčetić.

 

 


 

 

 

155 godina Muzičke škule u Subatici

│ Srida, 17.01.2024. │


155 godina Muzičke škule u Subatici

 

Muzička škula u Subatici obilužila je značajan jubilej - 155 godina neprikidnog dilovanja. Ova škula, osnovana 1868. godine, smatra se najstarijom muzičkom škulom na teritoriji današnje Srbije.

Muzicka skula

Sa svoji početni tri odsika za violinu, violončelo i pivanje, i isto toliko nastavnika, škula je prirasla u modernu, vaspitno-obrazovnu instituciju koja je stub kulturnog života varoši Subatice. Nuz to, njezini učenici osvajaje mnogobrojne nagrade.

Nastavnica Nataša Kostadinović ljubav prema muziki gaji od malena. Njezini učenici na takmičenjima uvik osvajaje nagrade.

S. I.

 


VIDEO PRILOG