Fundus KUD „Aleksandrovo”

│ Srida, 10.01.2024. │


Fundus KUD „Aleksandrovo”

 


Fundus 04

Bunjevački fundus pridstavlja važan dio kulturnog nasliđa Bunjevaca. Fundus je skup dragocini i često tradicionalni predmeta, knjiga, rukopisa i drugih artefakata koje čuva zajednica kako bi očuvala svoju istoriju i identitet. Ovaj fundus igra ključnu ulogu u očuvanju bunjevačke baštine i prinošenju bogate kulturne tradicije na buduće generacije.

Fundus 02

Bunjevački fundus obuvaća različite predmete, uključujuć narodnu nošnju, tekstil, predmete od drveta, alatke, tradicionalnu muziku, knjige na bunjevačkom jeziku i druge materijale koji svidoče o bogatoj istoriji i kulturnom nasliđu Bunjevaca.

Fundus 03

Čuvanjom i promovisanjom bunjevačkog fundusa, Bunjevci održavaje svoj jezik, običaje i tradiciju. Fundus je poput dragocinog blaga koje se prinosi s kolina na kolino, čime se čuva duh zajednice i podstiče osićaj pripadnosti i ponosa med Bunjevcima.

S. I.

 

 


Video prilog