AKTIV UČITELJA

 


AKTIV UČITELJA

│ Nedilja, 03.09.2023. │


 

U ponediljak, 28. avgusta, održan je sastanak Aktiva učitelja koji pridaju bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture.

aktiv 002

U okviru Dnevnog reda učitelji su obradili četri tačke, prva tema je bila naminjena analizi rezultata anketa o upisu učenika, druga planu vannastavni aktivnosti za škulsku 2023/24. godinu, treća se odnosila na opisno i formativno ocinjivanje, a četvrta je, po običaj, nosila naziv „razno“.

aktiv 001

Dobro smo se pripravili za novu škulsku godinu, a ovo je vid radnog sastanaka na kojem ćemo se dogovorit oko detalja. Što se tiče broja učenika, mislim da ćemo uspit zadržat postojeći broj, mada u ovom momentu anketiranje još uvik nije u potpunosti završeno – kaže Jadranka Tikvicki, pridsidnica Odbora za obrazovanje u Nacionalnom savitu bunjevačke nacionalne manjine.