ODRŽANA TRIBINA „JEZIK I PISMO U SLUŽBENOJ UPOTRIBI“ U ČITAONICI VAROŠKE BIBLIOTEKE U SUBATICI

 


ODRŽANA TRIBINA „JEZIK I PISMO U SLUŽBENOJ UPOTRIBI“ U ČITAONICI VAROŠKE BIBLIOTEKE U SUBATICI

│ Izvor: BMC │ Petak, 20.05.2022. │ Autor: Tamara Babić │


 

Bunjevački edukativni i istraživački centar „Ambrozije Šarčević“ bio je domaćin i organizator tribine pod nazivom „Jezik i pismo u službenoj upotribi“ koja je održana u četvrtak, 19. maja, u čitaonici Varoške biblioteke u Subatici.

IMG 6277

Prije godinu dana bunjevački jezik je uveden u službenu upotribu na teritoriji Varoši Subatice pa je u ime ove godišnjice i organizovana ova tribina. Med prisutnim zvanicama bili su pridsidnik rusinskog nacionalnog savita Borislav Sakač, isprid mađarskog nacionalnog savita Emil Lulić, ko i podpridsidnici bunjevačkog nacionalnog savita Nikola Babić i Veljko Vojnić, isprid SBB Mirko Bajić i direktor NIU BIC–a Boris Bajić.

IMG 6311

Koji su dalji koraci i planovi vezani za službenu upotribu jezika na teritoriji Varoši Subatice, o tom je divanila dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS koja je istakla koliko je važna podrška Pokrajine ko i Varoši Subatice oko daljeg rada na upotribi bunjevačkog jezika u budućnosti.

IMG 6338

Na tribini je divanio Adrian Borka samostalni savitnik za inspekcijski nadzor za službenu upotribu jezika i pisma isprid Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice koji je kazo šta je potribno da se unapridi službena upotriba bunjevačkog jezika u našoj Varoši ko i šta je sve potribno da se ispuni da bi jezik bio u službenoj upotribi.

U kulturnom dilu programa nastupili su učenici OŠ „Ivan Milutinović“sa recitacijama na sva četri jezika koja su u službenoj upotribi u Varoši Subatica.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE