JOŠ DESET MILIONA DINARA ZA NACIONALNE SAVITE NACIONALNI MANJINA

 


JOŠ DESET MILIONA DINARA ZA NACIONALNE SAVITE NACIONALNI MANJINA

│ Izvor i foto: http://www.puma.vojvodina.gov.rs │ Utorak, 11.07.2023. │ 


 

U utorak, 11. jula, u Pokrajinskoj vladi potpisani su ugovori s pridstavnicima 17 nacionalni savita čije se sidište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Potpisivanje ugovora 1

Nakon rebalansa budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, nacionalnim savitima opridiljen je iznos od 10.000.000,00 dinara, od koji će 5.000.000,00 dinara biti dodiljeno za finansiranje stalni troškova nacionalni savita, a 5.000.000,00 dinara za troškove redovne dilatnosti.

Potpisivanje ugovora 2Ovo su dodatna sridstva u odnosu na već izdvojena sridstva u iznosu od 61.600.000,00 dinara, od kojih je jedna polovina oprideljena za sufinansiranje stalni troškova nacionalni savita, a druga za troškove redovne dilatnosti, za koje je Sekretarijat zaključio ugovore u februaru 2023. godine.

„Svoju posvećenost unapriđivanju prava pripadnika nacionalni manjina u pokrajini potvrđivamo i danas, kad zaključivamo nove ugovore o dodili sridstava svim nacionalnim savitima sa sidištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s obzirom na to što je nakon rebalansa pokrajinskog budžeta u junu, obezbiđeno dodatni 10.000.000,00 dinara za sufinansiranje vaši aktivnosti u 2023. godini. U tom smislu, ove godine, iz pokrajinskog budžeta, za rad nacionalni savita izdvaja se ukupno 71.600.000,00 dinara, što pridstavlja najveći iznos koji je Pokrajina u jednoj godini izdvojila za ovu naminu" – izjavio je podpridsidnik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Žolt Sakalaš prilikom uručivanja ugovora.

Nuz podpridsidnika Pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretara Žolta Sakalaša, događaju je prisustvovao i podsekretar Viktor Pal.

Ugovor je u ime Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine potpisala dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM.