Obuka za primenu Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja


│ Ponediljak, 19.02.2024. │

Obuka za primenu Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja


 

U Novom Sadu je, u Velikoj sali Skupštine grada Novog Sada, održana obuka za primenu Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Obuka je bila naminjena pridstavnicima medija i civilnog sektora.

NS 01

U ime Ministarstva informisanja i telekomunikacija prisutnima se obratio Dejan Parčetić, državni sekretar u ovom Ministarstvu. Učesnicima je poželio dobar rad, te im se i obratio.

Mediji imaje važnu ulogu u formiranju javnog mnjenja, ulogu u izgradnji stabilnog društva, a da bi mediji mogli obavljat svoju ulogu izmed države i građana potribno je stvorit određene priduslove, a med prvima je pravni okvir. Zakon o javnom informisanju i medijima iz oktobra prošle godine je međunarodno pripoznat, o tom svidoči i komentar pridsidnice Evropske komisije Ursule fon der Lajen koja je čestitala Srbiji na usvajanju medijski zakona, te naglasila da je tim završen važan poso u oblasti reforme javnog informisanja. Novim zakonom je prominjen i postupak projektnog sufinansiranja, koji je jedan od ključni instrumenata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Pridstavljamo nov podzakonski akt, Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Nastojali smo otklonit uočene nedostatke u proteklim godinama, te vodit računa o informisanja svi građana...

NS 02

Borka Rajšić iz Ministarstva informisanja i telekomunikacija pridstavila je procedure projektnog sufinansiranja propisani novim Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, dok je obrađena i tema „Projektno sufinansiranje, obrasci i bodovne liste".