STIPAN MATIJEVIĆ PRVI SUBATIČKI GRADONAČELNIK

 


STIPAN MATIJEVIĆ PRVI SUBATIČKI GRADONAČELNIK

│ Subata, 11.11.2023. │


 

U okviru manifestacije Braća uvek i uvik zajedno, koju organizuje SKC „Sveti Sava”, BKC Subotica, Bunjevačka matica, Varoš Subatica i Udruženje ratni dobrovoljaca 1912-1918., održana je tribina o Stipanu Matijeviću.

Matijevic 005

Stipan Matijević je bio prvi subatički gradonačelnik Bunjevac nakon oslobođenja Subatice 1918. godine. Bio je veliki župan, najmlađi kraljevski bilužnik, pridsidnik Bunjevačke matice, direktan učesnik i inicijator prisajedinjenja Bačke Kraljevini Srbiji i osnivač Pravnog fakulteta u Subatici.

Svistrano obrazovan, velike intelektualne i političke snage, dr Matijević je svojim angažovanjem obilužio početak nemirnog 20. vika. Bio je jedan od najistaknutiji Subatičana. Za svoje velike zasluge odlikovan je visokim ordenima Svitog Save III reda, Jugoslovenske krune IV reda i Bilog orla V reda.

Matijevic 003

Dr Stipan Matijević umro je 31. maja 1939. godine. Njegova smrt je, kako je tada piso list „Neven”, ucvilila cilu bunjevštinu i cilu varoš Subaticu. Porid njegovog odra, u vestibilu Varoške kuće, prolazili su Subatičani odajući poštu jednom od najugledniji varošana Subatice. Velika povorka ga je pratila do „vične kuće”.

Matijevic 006

U staroj kući, u ulici Petra Drapšina, koju je za dr Stipana Matijevića projektovao Titus Mačković, na dnu stari komoda, još uvek se čuvaju svi njegovi spisi. Bio je oženjen Jozefinom Malagurski, a njeva dica, sin Lazar i ćerke Magdalena i Suzana, su njegovo dilo i miso prineli na svoje potomke koji, i danas, virno čuvaje uspomenu na slavnog pretka.

S. I.

 


FOTOGRAFIJE


VIDEO PRILOG