DIČIJE RADIONICE PLETENJA VINACA ZA SV. IVANA CVITNJAKA I SLAMARSTVA U BAJMAKU

 


DIČIJE RADIONICE PLETENJA VINACA ZA SV. IVANA CVITNJAKA I SLAMARSTVA U BAJMAKU

│ Izvor: BMC │ Srida, 08.06.2022. │


 

Bunjevački omladinski centar iz Subatice bio je organizator dičije radionice u utorak, 7. juna, pletenja vinaca za Sv. Ivana Cvitnjaka ko i slamarske radionice u okviru javnog čaša bunjevačkog jezika u OŠ „Vuk Karadžić“ u Bajmaku.

IMG 6421

Na ovoj radinici učestvovala su dica koja uče predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture u Bajmaku di je pridavač bila Svetlana Mormer, učiteljica i pridavač predmeta na bunjevačkom jeziku u ovoj osnovnoj škuli. U okviru javnog časa na bunjevačkom jeziku moglo se vidit i čut na koji način dica uče o bunjevačkim običajima i tradiciji vezano za bunjevačka ila, predmete, nošnju, sigre i slično.

IMG 6422

Ova dičija radinica u okviru ovog javnog časa obuhvatila je dvi radionice: pletenje vinaca na Sv. Ivana Cvitnjaka koju je vodila Marija Bošnjak iz Male Bosne ko i slamarka radionica koju je vodio Stipan Budimčević iz Lemeša di su dica imala prilike se upoznat i sa običajima ko i sa vištinama izrade predmeta od različiti materijala.

IMG 6483

Vezano za običaje na Sv. Ivana Cvitnjaka UK „Centar za kulturu Bunjevaca“ je ove godine izdo katalog koji opisiva ovaj bunjevački običaj, a koji sadrži QR kod tako da dica kroz nastavu na bunjevačkom jeziku će ubuduće moć više da se upoznaju sa ovim starim bunjevačkim običajem. Ovu temu u okviru ove dičije radionice je pridstavila Nela Ivić, pridsidnica UG „Bunjevačka vila“ iz Male Bosne.

IMG 6407

Med prisutnima na ovom javnom času i dičijoj radionici bili su prisutni i roditelji dice koja pohađaju predmet bunjevačkog jezika u ovoj osnovnoj škuli ko i njihovi drugari koji žele da u naridnoj škulskoj godini upišu predmet na bunjevačkom jeziku.

 

 


Video prilog: BMC


FOTOGRAFIJE