KUDŽ „BRATSTVO“ IZ SUBATICE ODRŽALO CILOVEČERNJI KONCERT U TAVANKUTU

 


KUDŽ „BRATSTVO“ IZ SUBATICE ODRŽALO CILOVEČERNJI KONCERT U TAVANKUTU

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 09.05.2022. │ Autor: Tamara Babić │


 

U Domu kulture u Tavankutu u nedilju, 8. maja, održan je cilovečernji koncert KUDŽ „Bratstva“ iz Subatice, koji su se pridstavili sa svojom reprezentativnom folklornom grupom ko i sa dičijom.

IMG 4239

Program cilovečernjeg koncerta je obuhvatio bunjevačke igre ko i igre iz drugi dilova naše zemlje. KUDŽ „Bratstvo“ iz Subatice se po prvi put pridstavio sa svojim folklorim programom od kad postoji ovo folklorno društvo u Tavankutu. Ovo folklorno društvo je osnovano još daleke 1945. godine 1. oktobra u Subatici i najstarije je subotičko folklorno društvo. Osnovano je pri željezničkom čvoru u Subatici i danas se vodi ko radničko društvo pri željeznici Srbije.

IMG 4014

Osnovno oprideljenje za rad ovog folklornog društva je nigovanje tradicije, običaja, kulture svi naroda i narodnosti koji žive u našem gradu il našoj zemlji. S obzirom na ovako oprideljenje, na programu ovog društva imamo priko 30 koreografija sa svi prostora ne samo Srbije, neg i bivše Jugoslavije.

IMG 4283

Med prisutnim zvanicama bili su dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS, Dejan Lončarević, pridsidnik savita MZ Tavankut, Boris Bajić, direktor NIU BIC, Mirko Bajić, direktor Bunjevačkog media centra iz Subatice ko i pridstavnici bunjevački udruženja i media.

IMG 4745

Nakon ovog koncerta koji je održan očekiva se dalji rad sa dicom iz Tavankuta koji bi želili da se upišu na folklor di će stručni rukovodilac bit Antuš Romić, pridsidnik KUDŽ „Bratstva“ i koji očekiva dalji plodonosan rad ogranka njihovog folklornog društva u Tavankutu.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


FOTOGRAFIJE - 1. dio

FOTOGRAFIJE - 2. dio