Sastanak sa delegacijom Savita Evrope


│ Četvrtak, 27.06.2024. │

Sastanak sa delegacijom Savita Evrope


S Evrope 01

Pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine dr Suzana Kujundžić Ostojić, u četvrtak, 27. juna, prisustvovala je u prostorijama Mađarskog nacionalnog savita sastanku sa delegacijom Savitodavnog komiteta Okvirne konvencije za zaštitu nacionalni manjina Savita Evrope, koju su činili Šarunas Liekis, pridstavnik Litvanije, Tomaš Hrustič, pridstavnik Slovačke Republike i Besarion Bokhashvili, pridstavnik Gruzije.

S Evrope 02

Sastanak je održan u sklopu redovnog monitoringa nad sprovođenjom Okvirne konvencije za zaštitu nacionalni manjina Savita Evrope. Delegacija u okviru petog ciklusa monitoringa boravi u našoj zemlji od 24. do 28. juna. Poslidnja posita Republici Srbiji bila je 2019. godine.

S Evrope 03