SIĆANJE NA NOVEMBAR 1918. GODINE

 


SIĆANJE NA NOVEMBAR 1918. GODINE

│ Nedilja, 26.11.2023. │


 

Delegacija Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine koju su činili pridsidnica dr Suzana Kujundžić Ostojić i pridsidnik Izvršnog odbora Tihomir Vrbanović, položila je vinac na spomen-ploču koja čuva sićanje na Veliku narodnu skupštinu Srba, Bunjevaca i ostali Slovena, u Novom Sadu, 25. novembra 1918. godine.

25 Novembar NS 021

Vince su položile brojne delegacije, gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i pridsidnica Skupštine Novog Sada Jelena Marinković Radomirović, pridstavnici Udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. godine – Novi Sad, ko i delegacija Pokrajinske vlade.

25 Novembar NS 007

Gradonačelnik Novog Sada je istako kako je Velika narodna skupština bila velik demokratski iskorak za to doba, jel je ona bila višenacionalna, postojalo je opšte pravo glasova, a u donošenju istorijski odluka učestvovale su i žene.

25 Novembar NS 019

U svojoj izjavi dr Suzana Kujundžić Ostojić podsitila je kako je Velika narodna skupština izuzetno važan događaj iz istorije, koji svidoči o ulogi Bunjevaca, te da nije slučajno baš ovaj datum izabran za jedan od četri nacionalna praznika Bunjevaca.

N. S.

 


FOTOGRAFIJE