SEMINAR ZA PRIDSTAVNIKE NACIONALNI SAVITA

 


SEMINAR ZA PRIDSTAVNIKE NACIONALNI SAVITA

│Ponediljak, 18.09.2023.│


 

U organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji i u saradnji s Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, od 13. do 15. septembra u hotelu „Danubia park“ na Srebrnom jezeru, održan je seminar naminjen pridstavnicima nacionalni savita nacionalni manjina, posvećen pitanjima iz oblasti službene upotribe jezika i pisma.

OEBS 01

U uvodnom dilu seminara prisutnima su se obratili Milica Rodić, savitnica za pitanja nacionalni manjina, pridstavnica Misije OEBS-a u Srbiji, i Darko Radojičić, pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.

OEBS 02

Tokom seminara je bilo divana o okvira rada koji je bitan nacionalnim savitima nacionalni manjina, o nadležnostima, iskustvima i praksama nacionalni savita nacionalni manjina u oblasti upotribe jezika i pisma, o aktivnostima nacionalni savita nacionalni manjina, kroz radionice službene upotribe jezika i pisma, te je održana i diskusija, odnosno sumiranje zaključaka.

OEBS 03

Seminaru je prisustvovala i dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.