ZA NASTAVU IZBORNOG PREDMETA

"BUNJEVAČKI GOVOR SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE"

 

 

Zivotinje na salasu

 

Moja skula Nasa skula

 

Na salasu Osmosmerka

 

 

Uskrs