KONFERENCIJA ZA NOVINARE SAVEZA BAČKIH BUNJEVACA

 

SBBNa konferenciji za novinare 20. januara 2011. godine SAVEZ BAČKIH BUNJEVACA podržao je projekte koji su najavljeni od strane pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, a koji se odnose na dovršetak započete investicije kompleksa zatvorenih bazena u Dudovoj šumi u Subotici i izgradnje nove fiskulturne sale u Đurđinu. Zatraženo je da se ubuduće obezbedi ravnomerni razvoj uslova i izgradnja  infrastrukturnih objekata u oblasti sporta i omladine, kako u gradu tako i u prigradskim naseljima, što je značajno za razvoj sela i ostanak mladih na selu.

Dragan Kopunović je istakao da se moraju znati ukupne potrebe i odrediti prioriteti na bazi konkretnih podataka, kako se ne bi dogodilo da se ovakve investicije rade po političkom uticaju koji je direktor iz koje stranke, nego po stvarnim potrebama imajući u vidu veličinu škola i broj dece. Istakao je primer škole Đuro Salaj, kao najstarije škole u gradu sa velikim brojem dece a koja još nema fiskulturnu salu.

Mirko Bajić, predsednik Saveza bačkih Bunjevaca, ukazao je na nedopustive odredbe u Zakonu kojima se u realnosti onemogućava političko angažovanje stranaka nacionalnih manjina koje su brojčano male. Naročito je ukazao na činjenicu da u odredbama Zakona o finansiranju stranaka i predlogu izmena ovog zakona, postoje gotovo diskriminatorski odnosi prema strankama nacionalnih manjina i na Grb_SBBčinjenicu da je aktuelni režim nekome majka a nekome maćeha u ostvarivanju prava na finansiranje. Savez bačkih Bunjevaca ne ostvaruje ni dinara pomoći od bilo kojeg nivoa vlasti i samim tim je u neravnopravnom položaju u odnosu na druge stranke koju tu pomoć imaju. Danas se govori da će biti novih izmena u Zakonu o lokalnim izborima  i Savez bačkih Bunjevaca zahteva da se učine takve promene koje će omogućiti ravnopravno učešće u vlasti i političkih predstavnika manjina koje su brojčano male. Sadašnje odredbe Zakona teraju političke stranke manjina da se udružuju sa većim strankama, a one onda tako gube politički i nacionalni profil i mogućnost da realizuju program zbog kojeg su i osnovane, a to je da se bore za bolji položaj i ostvarivanje prava svoje nacionalne manjine u Srbiji.

Siniša Tikvicki je izneo da Savez bačkih Bunjevaca podržava rad Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine i pozvao sve pripadnike bunjevačkog naroda da se slobodno i sa ponosom izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti na predstojećem popisu stanovništva koji će biti u oktobru. Mi ne sporimo pravo da se svako izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti bio Mađar, Srbin, Hrvat, Bunjevac…, ali pozivamo sve Bunjevce da se na predstojećem popisu vrate svojim korenima i slobodno izjasne kao Bunjevci, jer nam to danas Ustav i Zakon Republike Srbije, a i međunarodne  evropske norme omogućavaju, istakao je Siniša Tikvicki.

 

EVROPA USVOJILA REZOLUCIJU O PROCESU EVROPSKI INTEGRACIJA SRBIJE

I BUNJEVCI U REZOLUCIJI

   Evropski_parlamentEvropski parlament je 19. januara s 93 posto glasova usvojio Rezoluciju o procesu evropski integracija Srbije kojom se pruža podrška prijemu Srbije u Evropsku uniju. Na ovoj sidnici održanoj u Strazburu, Srbiji su poslate jasne poruke u 49 tačaka, med kojima izdvajamo slideće. Evropa pozdravlja napore Srbije na polju zaštite manjina. Ističe, međutim, da je potribno poboljšat pristup informacijama i obrazovanju na manjinskim jezicima, naročito u slučaju bošnjačke, bugarske, bunjevačke i rumunske manjine. Ova konstatacija Evropskog parlamenta velika je podrška bunjevačkoj nacionalnoj manjini i potvrda da na polju informisanja i obrazovanja triba i dalje radit i da će to bit potpomognuto od strane države. U Rezoluciji se dalje kaže da Parlament pozdravlja formiranje savita nacionalni manjina, ko tila koja će manjinama omogućit da donose odluke na polju obrazovanja, kulture, upotribe manjinskog jezika i javnog informisanja. Parlament konstatuje značaj punog sprovođenja nadležnosti ovi samoupravni tila manjina i neophodnost odgovarajući budžetski subvencija koje garantuje Zakon o većima nacionalnih manjina.

 

ČETVRTA SIDNICA NACIONALNOG SAVITA

Grb_BNS
Na četvrtoj sidnici Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine 18. decembra u zdravo obimnom dnevnom redu porid ostalog raspravljalo se i o Programu rada Nacionalnog savita za 2011. godinu. O obilužavanju pridstojeći nacionalni praznika početkom naredne godine, o pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja i informisanja a posebno je naglašeno pitanje pridstojećeg popisa stanovništva 2011. godine. Pokrenuta je i inicijativa za formiranje radnog tima za sprovođenje pridstojećeg popisa.