SBB

Savez bačkih Bunjevaca održo konferenciju za novinare

IMG 8684

   Savez bačkih Bunjevaca održo je u sridu, 22. aprila, konferenciju za novinare, a tom prilikom je akcenat konferencije stavljen na rad Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine posli šest miseci od konstituisanja, te na poziciju SBB-a u lokalnom parlamentu.

   Stela Bukvić, zaminica pridsidnice Savita izabrana na listi SBB, kazala je na konferenciji da se rad u Savitu nakon po godine od konstituisanja odvija po principu dvotrećinske većine, te da su tokom poslidnji miseci donete važne odluke u svim oblastima.

   Ona je izrazila zadovoljstvo što su nacionalni praznici bunjevačke zajednice u prithodnom periodu organizovani na višem nivou, te da nijedan Savit do sad  u po godine nije bio ovako aktivan, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

IMG 8697   Pridsidnik SBB-a i pridsidnik Izvršnog odbora BNS-a, Mirko Bajić se u svom obraćanju osvrnio na izbornu kampanju koju je ova stranka sprovodila tokom izbora, te je u tom smislu naglasio da se velik dio kampanje odnosio na stvaranje institucija u bunjevačkoj nacionalnoj zajednici. On je istako da je novi saziv Savita ovu ideju pripozno ko dobru, te da je bunjevačka zajednica na putu da ostvari sve svoje potribe  i prava kad je u pitanju odnos s državom.

   Što se tiče pozicije i aktivnosti SBB-a u lokalnom parlamentu, Bajić je kazo da ova stranka, koja čini dio skupštinske većine, ima jasnu odrednicu, te da će na idućim lokalnim i pokrajinskim izborima SBB nastupit samostalno. Pridsidnik SBB-a je izrazio nadu da će ova stranka bit učesnik u lokalnoj vlasti i ubuduće, a cilj je da stranka ima poslanika i u Skupštini AP Vojvodine.

Kako je najavljeno, Savez bačkih Bunjevaca u maju očekiva izborna skupština.

V.K.