Konferencija za novinare

Ostali doslidni principima

IMG 2086 

   U ponediljak, 10.novembra, u prostorijama Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, nosioci prve dvi liste, koje su učestvovale na izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, održali su konferenciju za novinare.

Kako je tom prilikom kazano, postignut je dogovor izmed lista „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” i „Bunjevci – mr Suzana Kujundžić Ostojić” u pogledu zajedničkog nastupa u radu budućeg saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, što je pridočeno i dokumentom koji je potpisan od strane Mirka Bajića i mr Suzane Kujundžić Ostojić, nosilaca lista. Načelni dogovor postignut je s još dvi liste, a to su „Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić” i „I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov”. Svim listama poslat je dokument u kome su navedeni principi rada i u kom su postavljeni strateški ciljevi.

Na početku konferencije javnosti se obratila mr Suzana Kujundžić Ostojić koja je tom prilikom kazala kako je u divanima koji su vođeni posli izbora najviše dodirni tačaka, u smislu zadataka koji pridstoje u budućem periodu, bilo upravo s listom br.1, te da će politika kojom će se voditi biti autohtona politika bunjevačkog naroda.

Osnovni princip kojim se tokom i posli izbora vodila lista „Savez bačkih Bunjevaca – Mirko Bajić” bio je da Nacionalni savit ne može biti pridstavničko tilo ni jedne političke stranke, u smislu vladavine i podile funkcija na bazi politički stavova. S tim u vezi, njevo opridiljenje jeste da na najvažnijim funkcijama u Savitu triba da budu oni ljudi koji su, bez obzira na kojoj listi se nalaze, u prithodnom periodu pokazali svojim radom da mogu obavljat određene poslove.

S. N.

 

Posli sprovedeni izbora za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, utvrđujemo osnovne principe organizacije, funkcionisanja i realizacije strateški ciljeva u radu novog saziva Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.

Nacionalni savit je stručno i profesionalno organizovan, sa profesionalnom funkcijom pridsidnika i učešćom potpridsidnika na volonterskoj osnovi. Struktura potrebni izvršilaca na profesionalnom angažovanju u Savetu utvrdiće se u skladu s potribama u realizaciji poslova iz nadležnosti Savita.

Izvršni odbor se imenuje iz redova izabrani članova Savita u skladu sa Zakonom, na osnovu stručnosti i kompetencije za upravljanje poslovima u oblastima koje su u nadležnosti Savita,  vodeći računa o pridhodnom iskustvu u radu, neovisno od broja mandata koji su dobile pojedine liste na izborima. Svaki član IO ima direktnu odgovornost i zaduženja za organizaciju i praćenje rada za određenu oblast u okviru nadležnosti Savita.

U strukturi  Savita organizuju se odbori u oblasti:  obrazovanja, kulture, informisanja i jezika, kako je utvrđeno Zakonom i Statutom. Sastav odbora pridlagaće sve liste koje su ostvarile mandate u Savitu, rukovodeći se istim načelom stručnosti i kompetencije u oblasti za koju je Odbor nadležan. Konačan pridlog za izbor sastava odbora Nacionalnom savitu  podnosi Izvršni odbor.

Strateški ciljevi u budućem radu Nacionalnog savita su:

Podizanje svisti o značaju i potribi postojanja Nacionalnog savita ko pridstavničkog tila Bunjevaca.

Uspostavljanje odnosa prema organima vlasti Republike Srbije, ko naše matične države, u pogledu  položaja i ostvarivanju prava ko autohtone nacionalne manjine u Republici Srbiji.

Uspostavljanje odnosa prema organima vlasti na lokalnom nivou, prije svega u gradovima Subotica i Sombor, te prema organima vlasti AP Vojvodine, u cilju realizacije potriba bunjevačke nacionalne manjine,  srazmerno brojčanoj pripadnosti u sredinama u kojima Bunjevci žive, ko  i okvirnim pravima u odnosu na druge nacionalne manjine.

Uspostavljanje saradnje s pripadnicima bunjevačke nacionalne manjine u dijaspori.

Saradnja i ostvarivanje partnerski odnosa s Nacionalnim savitima drugi nacionalni manjina.

U oblasti obrazovanja:

Dalji razvoj prava u oblasti obrazovanja, povećavanje broja učenika koji izučavaju svoj bunjevački maternji jezik. Nastavak  rada na oblikovanju i  izradi potrebni udžbenika i  prateći sadržaja u nastavi, pod  okriljem državni institucija. Aktivnosti koje obezbeđuju konstantnu edukaciju nastavnog kadra. Razvoj prateći nastavni i vannastavni aktivnosti u radu sa učenicima. Uspostavljanje komunikacije i saradnje s pridškolskim i sridnjoškulskim ustanovama.Obezbeđivanje  dodatni pridavača koji bi predavali u škulama di se med zaposlenima ne može obezbedit predavač u sklopu redovnog procesa nastave.

 

U oblasti kulture:

Rad na definisanju i zaštiti nematerijalnog kulturnog nasliđa Bunjevaca. Uspostavljanje sistematskog i organizovanog praćenja rada bunjevački udruženja u oblasti kulture i pomoć u radu udruženja. Utvrđivanje aktivnosti od posebnog značaja i sinhronizacija aktivnosti udruženja. Stimulacija rada udruženja putem projektni aktivnosti udruženja na bazi konkursa, vodeći računa da u odlučivanju ne mogu učestvovati direktno zainteresovani učesnici.

Sprovođenje aktivnosti i postupaka prema organima Skupštine AP Vojvodine, u cilju osnivanja  „Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini“.

U oblasti informisanja:

Primena novog zakona o informisanju u okviru prava informisanja na jezicima manjina u cilju očuvanja stečenih prava na polju pisani i elektronski oblika informisanja. Očuvanje statusa NIU „Bunjevački informativni centar“ ko medijske ustanove pod osnivačkim pravima Nacionalnog savita i usaglašavanje osnivačkog akta i Statuta NIU „BIC“ saglasno interesima nacionalne zajednice i pravima i obavezama koje proističu iz Zakona. Razvoj novi oblika na planu informisanja na bunjevačkom jeziku i uspostavljanje saradnje sa drugim ustanovama iz oblasti informisanja.

U oblasti jezika:

Sprovođenje potribni aktivnosti i završetak rada na standardizaciji bunjevačkog jezika. Pomoć ustanovama  i udruženjima  u radu na pospešivanju izdavačke delatnosti na bunjevačkom jeziku. Dalje aktivnosti na polju istorijskog i naučno – istraživačkog rada  u cilju potvrđivanja autohtonosti bunjevačke nacionalne zajednice i bunjevačkog jezika ko maternjeg jezika, uz saradnju sa stručno kompetentnim ustanovama i udruženjima u okviru bunjevačke nacionalne zajednice.

Posli konstituisanja Nacionalnog savita i formiranja Odbora, biće pridloženi i usvojeni detaljni planovi rada u sve četri oblasti na bazi navedeni strateški ciljeva.

Kako bi se gori navedeni ciljevi mogli realno ostvarit Nacionalni savit biće konstituisan na način kako je navedeno u ovom dokumentu, a za pridsidnika Nacionalnog savita biće izabrana mr Suzana Kujundžić  Ostojić.

Nacionalni savit posli konstituisanja ima obavezu da na prvoj narednoj sidnici, u roku koji definiše Zakon, donese novi Statut i Poslovnik o radu.

Oma po donošenju Statuta formiraće se Odbori Nacionalnog saveta. Inicijalne predloge za sastav Odbora, kako je već navedeno, daće pridstavnici svih lista u sastavu Savita, rukovodeći se načelom stručnosti i kompetencije uz konsultaciju sa pridsidnicima Odbora, a pridlog koji će Nacionalnom savitu biti dat na usvajanje, utvrdiće Izvršni odbor.

Ovaj dokument, u nepromenjenoj formi, biće ponuđen na  prihvatanje svim članovima Savita sa drugi lista.

U ime izabrani članova Savita sa liste br 1:                                      Mirko Bajić

                                                                                    _____________________________

U ime izabrani članova Savita sa liste br 2:                        mr Suzana Kujundžić Ostojić

                                                                                    _____________________________

Subotica, 10. Novembar 2014.

 

IMG 2112