Plakat Prelo


Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine povodom obilužavanja bunjevačkog nacionalnog praznika „Dan Velikog prela“ tradicionalno organizuje „Veliko bunjevačko prelo 2018“ koje će se održati u restoranu „Spartak S“ u Subotici, (petak) 2. februara 2018.

U povodu prela raspisuje se Konkurs za:

- izbor najlipše prelje „Velikog bunjevačkog prela 2018“ i

- izbor najlipše preljske pisme 2018

Pozivamo zainteresovane da se jave u „Centar za kulturu Bunjevaca“ u Subotici, Trg Cara Jovana Nenada 15/5,
ili na telefon 024 551-604.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30. januar 2018. god.