Aktuelna dešavanja

Plakat Panel

VI Panel konferencija „Usmeno narodno blago, običaji i tradicija bački Bunjevaca”. Inicijative za upis u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasliđa Republike Srbije (Pridlozi za upis na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasliđa čovičanstva UNESCO-a).