Društvo, kultura, umitnost

XIII Festival bunjevački pisama

Pobidničku pismu otpivala Tamara Babić

 Snezana KujundzicTamara Babic

 

Pisme stare naziv je pisme koja je pobidila na XIII Festivalu bunjevački pisama,
u organizaciji Hrvatske glazbene udruge, koji je održan 29. septembra
u sali Sridnje tehničke škule „Ivan Sarić“.

 

Muziku i tekst za najbolju pismu Festivala po ocini stručnog žirija napisala je Snežana Kujundžić, čija je pisma „Pisme stare“ dobila i priznanje za najbolji tekst. Svoje deseto učestvovanje na ovom festivalu Tamara Babić je obilužila izvođenjem pobidničke pisme, koju možete poslušat i vi na našem sajtu.

 

 {mp3}Pisme_stare{/mp3}

 

 

BNS

Održan javni čas bunjevačkog

 IMG 0002

 

U petak ove nedilje poslidnja dva časa u Osnovnoj škuli „Sonja Marinković“ u Subotici bila su rezervisana za prvi čas bunjevačkog govora sa elementima nacionalne kulture.

 

    Kako je to bio javni čas, mogli su bit prisutni i roditelji učenika, pa su se i oni mogli upoznat sa programom nastave bunjevačkog govora. Pored nji času je prisustvovo i direktor škule Žarko Otović, te pridsidnica POUBNS mr Suzana Kujundžić Ostojić.

   Za vrime časa dici su podiljeni paketići s materijalom koji njim je neophodan za časove bunjevačkog, dobili su i nov broj Tandrčka, a čas su ulipšali tamburaši i folklorci KUD „Aleksandrovo“. Na taj način već na prvom času dica i roditelji su imali priliku vidit jedan dio kulture Bunjevaca, al i koštat tradicionalna bunjevačka ila.

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

 

 

 

Bunjevačka matica

Obiluženo 100 godina od rođenja Marka Peića

 IMG 9796

 

U organizaciji Bunjevačke matice, u okviru manifestacije „Večeri utorkom“
10. septembra upriličen je program u povodu obilužavanja 100 godina od
rođenja Marka Peića, prvog pridsidnika Bunjevačke matice.

 

    Tokom programa, referate o ovom, za Bunjevce, al i za Suboticu značajnom čoviku, čitali su pridsidnik Matice Ivan Sedlak i mr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Odbora za jezik u Bunjevačkoj matici, dok je o zbirki molitvenika i knjiga koje je Marko Peić poklonio Zavičajnom odiljenju Gradske biblioteke u Subotici, divanio bibliotekar MileTasić.

Svoj udio u ovoj večeri dala je i slikarka Snežana Kujundžić, poklonivši portret Marka Peića, koji će od sad, pored ostali istaknuti bunjevački ličnosti, krasit prostorije Bunjevačke matice.

   Marko Peić rođen je 4. jula 1913. godine u Ljutovu. Bio je treće dite oca Gabora i majke Veronike. Iako je ditinjstvo provo u siromaštvu, uvik ga se rado sićo, ko i porodični vridnosti koje su uticale na formiranje njegove ličnosti. Volio je bunjevačke običaje, kulturu, jezik. Osnovnu škulu završio je u Ljutovu, a Građansku i Državnu trgovačku akademiju u Subotici, da bi posli Drugog svitskog rata steko diplomu bankarsko – finansijske struke. Tokom škulovanja izmed dva rata pripado je obrazovnom i napridnom krugu mladi bunjevački intelektualaca, jugoslovenski opridiljeni, zajedno sa Balintom Vujkovim, Stipanom Šarčevićom, Josom Šokčićom, Mladenom Bošnjakom, a sarađivo je i sa Marom Đorđević Malagurskom i to na organizaciji pridstavljanja Bunjevaca na kraljevskom dvoru u Beogradu...

Posli gotovo pedest godina od gubitka prava na nacionalno izjašnjavanje, devedeseti godina XX vika dolazi do nacionalnog buđenja Bunjevaca. Taj ponovni priporod, doprino je da pojedinci iniciraju formiranje udruženja, institucije kulture i politički stranaka s bunjevačkim pridznakom, koji bi se bavili pitanjom identiteta i zaštite nacionalni prava. Jedan od inicijatora osnivanja institucija, bio je i čika Marko Peić, al osnivanja take institucije koja bi povezivala bunjevačke centre i društva, pa je aktivnost za tu namiru počela oktobra 1994. godine. Marko Peić je bio čvrstog stava da ta nova institucija mora bit Bunjevačka matica, imajući pri tom u vidu da je Matica postojala izmed dva svitska rata. Sačinio je platformu organizovanja i rada, a Bunjevačku maticu definiše ko društvenu i kulturnu instituciju za okupljanje, priznavanje i očuvanje kolektivni interesa Bunjevaca. Na osnovu te platforme, koja je postala i sastavni dio Statuta, 1995. godine je osnovana Bunjevačka matica, di je Marko Peić izabran za prvog pridsidnika Matice.

Uloga Marka Peića bila je prisudna u pokretanju pitanja koja su se odnosila na definisanje statusa Bunjevaca s pozicije konstitutivnog naroda. Iako se držo teze da su na osnovu istorijski činjenica Bunjevci konstitutivni narod na ovim prostorima, prihvatio je da osnivanjom Bunjevačkog nacionalnog savita 2003. godine, Bunjevci dobiju status nacionalne manjine, jel je u izminjenim društvenim okolnostima to omogućavalo opstanak Bunjevaca i ravnopravni odnos s drugim nacionalnim manjinama.

Pored Bunjevaca zadužio je i svoju varoš. Bio je vrsni bankar, priko dvadest godina direktor filijale u Subotici, osnivač je i manifestacije „Dužijanca“ od 1968.-1970. godine, koja je ko gradska manifestacija ostala neprivaziđena. Bio je pozorišni kritičar, dugogodišnji član Savita Narodnog pozorišta u Subotici, a u jednom mandatu i potpridsidnik Skupštine opštine Subotice.

Svoju ljubav ka bunjevačkom jeziku nigovo je od rani dana. Piso je prozu i poeziju, a svoje stvaralaštvo kruniso je Rečnikom bački Bunjevaca, na kojem je radio 15 godina. značajan je i njegov Imenoslov bački Bunjevaca. Tokom života skupljo je narodne pisme, pripovitke, novele koje je i sam piso i objavljivo u raznim časopisima, listovima i kalendarima. Bio je urednik časopisa „Bunjevačko kolo“, izdo je knjigu „Hiljadu bećaraca” 1943. godine, bio je u rukovodstvu lista „Slobodna Vojvodina” (kasnije „Hrvatska riječ” i „Subotičke novine”). Dobitnik je nagrade SIZ-a kulture Subotica i priznanja za uređenje informativne dilatnosti 1969. godine i zbog dugogodišnje saradanje u listu „Subotičke novine”.

   Na inicijativu Bunjevačke matice, koja ga je 2010. godine pridložila za kandidata, te iste godine prilikom proslave Dana grada Subotice, uručena mu je Povelja počasnog građanina Subotice. Samo misec dana po dobijanju zvanja Počasni građanin, Marko Peić je preminio 6. oktobra, u 97. godini života ispunjenog ljubavi prema svom narodu, čime je obilužio drugu polovinu XX vika i u mnogome zadužio bunjevački rod.

U okviru obilužavanja 100 godina od rođenja Marka Peića, prvog pridsidnika Bunjevačke matice, pridstavnici Bunjevačke matice položili su vince na njegov grob.

 

 

 Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

 
Još članaka...