BUNJEVAČKI NACIONALNI SAVIT NA INFORMATIVNIM RADIONICAMA POVODOM PRIDSTOJEĆEG POPISA STANOVNIŠTVA

 


BUNJEVAČKI NACIONALNI SAVIT NA INFORMATIVNIM RADIONICAMA POVODOM PRIDSTOJEĆEG POPISA STANOVNIŠTVA

│Fotografije: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog │ Petak, 19.08.2022. │


 

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, u saradnji s Republičkim zavodom za statistiku, organizovalo je 17. i 18. avgusta informativne radionice za članove svi 23 nacionalna savita povodom pridstojećeg Popisa stanovništva koji će bit održan u periodu od 1. do 31. oktobra 2022. godine.

foto 2

Radionice su održane pod sloganima „Svi mi, zajedno, činimo Srbiju“ i „Slobodno se izjasni o svojoj nacionalnoj pripadnosti!“, a s ciljom da učesnici radionica prinesu stečena znanja drugim članovima, članovima odbora nacionalni savita, udruženjima koja se bave očuvanjom i zaštitom prava nacionalni manjina, ko i što većem broju pripadnika svoje nacionalne zajednice.

Povodom pridstojećeg Popisa stanovništva, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je u saradnji s nacionalnim savitima i Republičkim zavodom za statistiku započelo kampanju za informisanje i podizanje svisti pripadnika nacionalni manjina o slobodnom izjašnjavanju nacionalne pripadnosti na Popisu 2022. godine. Želja je da se pošalje jasna poruka da je značajno da se pripadnici nacionalni manjina izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti i da su ti podaci potpuno zaštićeni, ko i da od rezultata Popisa zavise dalji razvoj i planiranje manjinski politika u Republiki Srbiji.

foto 1

Želimo da nacionalni saviti omoguće dobru informaciju svim pripadnicima nacionalni manjina, želimo da pošaljemo jasnu poruku o tome da se Popis obavlja na njevom maternjem jeziku s popisivačom koji je angažovan iz njeve sridine, da ne triba nikaki identifikacioni dokumenti, pasoši, lične karte, da možete kazat ko je sve u domaćinstvu…Cilj je da u skladu s evropskom statistikom, s evropskim pravilima i integrisani u evropski elektronski statistički prostor zaista pokažemo da svi mi zajedno činimo Srbiju – i većinski narodi i dragocine manjinske zajednice.” – istakla je Gordana Čomić, ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ona je naglasila da je krajnji cilj da svi u Srbiji budu popisani jel je to osnov za manjinske politike i za finansiranje, te osnov za bilo kaki zahtiv koji manjinske zajednice imaje prema Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Informativnoj radionici su 18. avgusta prisustvovali pridstavnici Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine koji su tokom sastanka pokrenili pitanja o značajnim nedoumicama vezanim za pridstojeći Popis. Tako je pridsidnica Bunjevačkog nacionalnog savita dr Suzana Kujundžić Ostojić naglasila kako je Savit potpuno siguran u legitimnost ovaki popisa za razliku od oni koji su bila prija deset godina i čiji rezultati nisu realni.

Ovaj put Popis je elektronski i svako ko bude popisivan ima pravo ono što je popunjeno pogledat, prigledat i odobrit i nakon tog se to šalje. Mislim da ovaj put prostor za razne mahinacije i drugačijeg tumačenja onog što ste vi kazali da ste ne postoji. Važno je da se naša nacionalna zajednica izjasni ko taka, da vidi svoj interes u tom da se izjasni upravo na taj način, da pripozna benefite koje imamo kroz to, prija svega tu je obrazovanje, informisanje, kultura, službena upotriba jezika i pisma - sve ono u čemu smo ovladali tokom protekli deset godina. Da bismo mogli nastavit dalje, da bi Bunjevaca bilo dalje, jako je važno da se ko taki izjasne.”

foto 3

Pridstojeći Popis stanovništva uticaće na opštu situaciju i stanje jedne nacionalne manjine u državi, a po onome što iz statistički podataka proiziđe za tu manjinu, slidiće njeva prava i obaveze – kazo je Mirko Bajić, pridsidnik Saveza bački Bunjevaca.

To onda ima konsekvence i uticaj i na politiku jel se politika, a konkretno Savez bački Bunjevaca ko politička stranka, bavi ostvarivanjom, zaštitom i unapriđenjom prava bunjevačke nacionalne manjine. Veoma je bitno kako će se na ovom statističkom popisu izjasnit Bunjevci, jel postoje u pristupu razni pokušaji da se smanji broj Bunjevaca nego što stvarno jeste. Naše zalaganje, ko političke stranke, biće vrlo jasan poziv da se svako izjasni po svom sopstvenom osićanju, slobodno, onako kako se osića – jel Bunjevac je Bunjevac.”

foto 4

Pripadnici bunjevačke nacionalne zajednice imaje pravo popisat se na svom maternjem, bunjevačkom jeziku i nema niko pravo, ni popisivač ni kako treće lice, sugerisat kako se triba izjasnit.

Bude li taki situacija, ja molim sve Bunjevce i Bunjevke da u tom slučaju kontaktiraje Bunjevački nacionalni savit na broj telefona 024/554-881 svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Jako je važno da ono što ste vidili na ekranu i što je poslato, da to bude u redu. Nema niko prava da nekog pritiska, ucinjiva, jel je to samo vaša odluka kako ćete se izjasnit i popisat.” – podsitila je pridsidnica Bunjevačkog nacionalnog savita.

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Republiki Srbiji, pod sloganom „Učestvuj u popisu – ostavi trag“, počinje 1. i traje do 31. oktobra 2022. U okviru kampanje prid Popis stanovništva, pripraviće se i štampani materijal u vidu flajera i postera i medijska kampanja koja podrazumiva video spotove i radio džinglove na jezicima nacionalni manjina.

Imajuć u vidu da je ova godina i izborna godina za nacionalne savite, jedna od tema radionica odnosila se i na izbore za članove nacionalni savita.

V. K.